This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ניטור פרואקטיבי מדויק ידוע כמפתח למניעת פציעות ומוות בקרב צוותים שחשופים לתנאים וגורמי מתח מזיקים. אבל המגבלות של טכנולוגיות החישה הקיימות מקשות על הפיכת הניטור בתנאים קשים לבלתי מעשי ואף בלתי אפשרי מבחינה טכנית.

כדי להתמודד עם אתגרים אלה, שיתוף פעולה בין חברת Aptima והספין-אוף שלה, Sentinel, לבין שותפים באוניברסיטאות Purdue ו-Notre Dame בארה"ב יפעל לפיתוח טכנולוגיה דואלית של פלטפורמת חיישנים עבור המגזרי הצבאי והמגזר המסחרי.

החברות זכו בעסקה בסך $2.8 מיליון ממאגד SEMI לחומרים ננו-ביולוגיים (NBMC), כדי לפתח את פלטפורמת הבריאות SMARTWATCH לניטור והערכה מבוססי-חיישנים באמצעות טלמטריה מרחוק ואמצעים לבישים לטיפול טקטי ובריאות. מדובר בפתרון חישה קצה-לקצה בזמן אמת לצורך מבצעים צבאיים.

הפלטפורמה היא אמצעי לביש על פרק היד, מוקשח, עם חיישני ביו שניתנים להחלפה, כך שניתן להתאים אותה למגוון דרישות משימה. הפלטפורמה תתיך מספר רב של נתונים פיזילוגיים וסביבתיים ותספק ללובש, למפקדים ולצוות הרפואי מודיעין בזמן אמת על מצב בריאותו ובטיחותו.

מדובר בפלטפורמת חיישנים לבישה שניתנת להתאמה, וכוללת אנליטיקה חכמה, שמאפשרת לזהות את בריאות הלוחם ואת הסכנות הסביבתיות במגוון רחב של מצבים. היא ממומנת על ידי מעבדת המחקר של חיל האוויר האמריקאי, כך לפי Aptima.

היישומים – החל מאיתור דלק סילוני, כימיקלים תעשייתיים רעילים וחומרים מזהמים בחללים סגורים, בסביבות של תחזוקה ותעשייה ועד להערכת בריאות של לוחמים בסביבות מבצעיות ובאימונים, וניטור של חולים במהלך פינוי או מעבר ממקום למקום.