This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בינה מלאכותית (AI) תמלא תפקיד מרכזי בחיבור חיישנים ליורה בכל רחבי שדה הקרב, הודות ליכולותיה בניתוח נתונים ובסיוע למפקדים בתהליך קבלת ההחלטות.

פיקוד העתיד של צבא ארה"ב הגדיר 11 תחומים עיקריים בהם הוא מעוניין במחקר AI בחמש השנים הקרובות. העיקריים ביניהם – ניתוח דאטה, מערכות אוטונומיות, ביטחון וסיוע בקבלת החלטות.

לפי הודעה שפרסם מרכז האינטגרציה של AI בפיקוד, השירות מתעניין במיוחד במחקר AI בתחום הפלטפורמות האוטונומיות הקרקעיות והאוויריות, "שיצטרכו לפעול בסביבות פתוחות, אורבניות וצפופות".

המסמך מדגיש במיוחד את הצורך במחקר בטכנולוגיות שמאפשרות לרובוטים או מערכות אוטונומיות לנוע בסביבות אורבניות עוינות וכן טכנולוגיות שמצמצמות את הפרופיל האלקטרו-מגנטי  של המערכות.

בין הצרכים ותחומי העניין שמזוהים במסמך, לפי defensenews.com:

  • מחקר על הממשק בין אדם למכונה וחיזוי כוונות והתנהגות האויב בשדה הקרב. באותה קטגוריה, צבא ארה"ב מעוניין בהשגת יכולת להתיך נתונים ממקורות שונים ושימוש ביכולות אנליטיות כדי למצות מקורות מסווגים ובלתי מסווגים לצורך תוצרי מודיעין משופרים.
  • שילוב תובנות אנושיות עם ניתוח מכונה ופיתוח שיטות משופרות להעברה יעילה שת תוצאות האנליטיקה לגורמים אנושיים, באמצעות מחקר AI/ML.
  • שיפור תצוגת הנתונים לגורמים אנושיים. יש להציג את הנתונים למשתמשים בצורה ברורה – לדוגמא באמצעות גרפים או תרשימים – כך שיבינו את משמעות המידע. השירות מעוניין גם בדרכים חדשנות להצגה ויזואלית של נתוני חיישנים ומערכי נתונים גדולים עם מקורות מרובים.
  • נדרשת AI לחישה בשדה הקרב, כולל איתור אנשים, ציוד ואמצעי לחימה גם כשהם מוסתרים.
  • אבטחת רשת ותקשורת – נדרש מחקר נוסף על אבטחת רשת אוטונומית וגישות מבוססות-AI ליכולות סייבר התקפי. השירות מעוניין גם בטכנולוגיות ושיטות חדשות בתחום אבטחת הסייבר.
  • על רקע ההכנות של הבצא לסביבות ללא GPS בעתיד, נדרש לו מחקר על אלגוריתמים וטכניקות להתכת מקורות מיקום, ניווט וזמן כדי להבטיח יכולות "איתנות".
  • נדרש חקר AI ב"גישות חדשות שיאפשרו רשתות IoT מאובטחות, איתנות ומנוהלות באופן אוטומטי בסביבות מורכבות, מעורבות, הכוללות כוחות ידידותיים ויריבים, ומתמקדות במידע".