This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

יכולות חדשניות בתחום ההמראה והנחיתה האנכית (VTOL) הודגמו לאחרונה בטיסת הדגמה טכנולוגית באתר הניסויים לכלי טיס בלתי מאוישים Northern Plains בצפון דקוטה, ארה"ב.
טיסת ההדגמה, שבוצעה על ידי חברת uAvionix, שילבה יכולות בקרת טיסה VTOL של האוטופיילוט החדש לכלי טיס בלתי מאוישים George עם הפיתוח האחרון של SkyLine, תשתית C2 מנוהלת יעודית של החברה, שעושה שימוש בשלוש מערכות קרקעיות skyStation Ground Radio Systems (GRS).