This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בעוד שבמהלך שני העשורים האחרונים, כוחות המבצעים המיוחדים של צבא ארה"ב מילאו תפקיד מרכזי בזירות כמו אפגניסטאן ועיראק, המשמעות של התמודדות עם יריבים פוטנציאליים גדולים יותר, כמו סין ורוסיה, היא חתימה קטנה יותר של הכוחות המיוחדים בשטח.

פיקוד הכוחות המיוחדים יזדקק ליכולות חדשות בתחום הספקטרום האלקטרומגנטי, רחפנים חדשים בעלי אוטונומיה בדרגה גבוהה לצורך סיור ותקיפה, יכולות חדשות של ראיית לילה, ומחשבים קומפקטיים. למעשה, הכוחות המיוחדים עצמים יצטרכו לסגל לעצמם יכולות טכנולוגיות חדשות בהתמודדות עם יריבים טכנולוגיים יותר.

“סביבת הפעולה ב-20 השנים האחרונות היתה תלויה במידה רבה בבסיסי פעולה ראשיים שכללו תשתית תמיכה מבוססת", טוען סא"ל פרנסיס בודט, מפקד פיקוד המבצעים המיוחדים של צבא ארה"ב. תשתית התמיכה הגדולה הזאת כבר לא תהיה קיימת בעתיד. המבצעים המיוחדים יצטרכו למצוא דרך להפוך להיות יותר קלים, רזים ומסוגלים לתמוך בעצמם בפעילותם.

לדוגמא, לא ניתן יהיה עוד להסתמך על הזמינות המהירה של מטוסי תקיפה לצורך תמיכה אווירית קרובה. הכוח עובר לכיוון של סוגים חדשים של רחפנים מתאבדים שניתן לשגר מהקרקע.

ברמת הקרקע, פיקוד המבצעים המיוחדים מעוניין לפתח רחפנים קטנים לשימוש חיילים ויחידות, שיפעלו באופן אוטונומי וישגרו למפעיליהם מודיעין חוזי עם מעט פידבק של המפעיל, במקום לבקש מהמפעילים להוריד מבט למטה אל המכשירים הניידים.

הכוח עובר גם מראיית לילה מסורתית ליכולות חדשות שתופסות את החום והעצמים ומציגות הכל באופן דיגיטלי.