This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בריטניה רוכשת את כלי הטיס הבלתי מאויש MQ-9A Reaper. לפי הודעת מחלקת ההגנה האמריקאית, המכירה בסך $12.9 מיליון לפי חוזה FNS למכירות צבאיות זרות מכסה כלי טיס אחד של Block 1 Reaper לגובה בינוני ומשך טיסה ארוך, מכ"ם SAR מדגם Lynx, מערכת GPS/ ניווט אינרציאלי משולבת, ו"תיקונים ספציפיים בהתאם לדרישות הבריטיות".

כטב"ם ה-Reaper מיוצר על ידי חברת General Atomics, והרכישה מתבצעת במסגרת דרישת SOLAR של בריטניה.

חיל האוויר הבריטי כבר מצויד בתשעה כטב"מים מדגם Reaper (כלי טיס קודם הוצא מכלל שימוש ב-2019). מספר לא ידוע של כלים אלה פועלים במסגרת משימות מעל המזרח התיכון, בעוד שהכלים שאינם בשימוש מאוחסנים בבסיס Waddington של חיל האוויר הבריטי בבריטניה, כך מדווח janes.com.

עדיין לא ברור במדויק מה היא למעשה דרישת SOLA, מה הקשר שלה לצי הקיים של כטב"מי ה-Reaper הקיים, וכיצד הדרישה והפלטפורמה הנוספת קשורות למשלוח העתידי של עד 16 כטב"מים MQ-9B Protector RG1 לגובה בינוני ושהיה ארוכה הצפוי החל מ-2023 (מספר נמוך מה-20 הראשוני שהופיע בהודעת הממשלה וכן פחות מה-26 שאושרו על ידי ארה"ב.)