This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בעשורים הקרובים יגייס צבא בריטניה עשרות אלפי רובוטים כחיילים. במענה לטכנולוגיות חדשות וסביבות צבאיות משתנות, ובמסגרת מהלך צבאי מקיף, עומד צבא בריטניה לצמצם את שורותיו ב-10,000 חיילים. במסגרת השינוי במבנה ישקיע הצבא משאבים רבים יותר ברובוטים, רחפנים ואמצעי לחימה מתקדמים אחרים. בכללותו, השינוי משקף ניסיון להתאמה למאפיינים המשתנים של הלוחמה עם דגש גדול יותר על לוחמת סייבר בהשוואה לכוחות קרקעיים.

שר ההגנה הבריטי בן וולאס ציין כי "יכולת פריסה מוגברת ויתרון טכנולוגי" פירושם השגת אפקט גדול יותר באמצעות מספר קטן יותר של חיילים, ותיאר את התוכניות להשגת יכולות חדשות בתחומי הלוחמה האלקטרונית והרחפנים בבית הנבחרים.

צבא בריטניה כולל כ-80,000 חיילים, נכון לינואר, הרבה פחות בהשוואה לעשור קודם לכן. התוכנית הנוכחית היא להוריד את המספר הזה אפילו ל-70,000, בעיקר על ידי כך שיאפשרו לחיילים לפרוש או לעזוב בלי למנות להם מחליפים, כך לפי bbc.com.

במקביל, משקיע צבא בריטניה באופן מסיבי יותר ברחפנים ורובוטי קרב, שיהפכו לחלק גדול יותר מהצבא.

באוקטובר האחרון אמר גנרל ניק קרטר, רמטכ"ל צבא בריטניה, כי מהלך מסיבי לשילוב רובוטים בצבא, בו מספר רב של חיילים רובוטיים אוטונומיים או בהפעלה מרחוק יחליפו את הלוחמים האנושיים, יושלם ויהפוך למבצעי עד שנות ה-2030.

כחלק מהמהלך יושקעו משאבים רבים יותר בלוחמת סייבר, כך שכוח הסייבר הלאומי של הצבא יורחב וכן יוקם פיקוד חלל שיפעל בדומה לכוח החלל האמריקאי, כך מדווח futurism.com.