This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צוותים לפירוק פצצות בכל זרועות הצבא האמריקאי ייעזרו בכלי הרכב הקרקעי הבלתי מאויש FLIR Centaur לצורך פירוק מטעני נפץ מאולתרים, תחמושת שלא התפוצצה ומשימות מסוכנות נוספות.
ה-Centaur הוא כרב"ם בגודל בינוני, שמספק יכולת מרחוק לאיתור, אישור, זיהוי ופירוק אמצעים מסוכנים.

הרובוט במשקל כ-73 ק"ג הוא בעל ארכיטקטורה פתוחה ומצויד במערך מתקדם של מצלמות EO/IR, זרוע באורך של יותר מ-1.80 מ', ויכולת לטפס על מדרגות. מטע"דים מודולריים יכולים לשמש לצורך איתור חומרים כימיים, ביולוגיים, גרעיניים, קרינה, חומרי נפץ רבי-עוצמה ולמשימות אחרות. מפעילי הכרב"ם יכולים להצמיד לרובוט במהירות חיישנים ומטע"דים שונים לצורך התמודדות עם משימות שונות.

ב-2017 בחר צבא ארה"ב ב-Centaur בגודל בינוני בתור הפיתרון הרובוטי בגודל בינוני MTRS שלב II. מאז, גם ענפים אחרים בצבא ארה"ב ביקשו לפרוס דגם זה בקרב צוותי פירוק הפצצות שלהם כמערכת רובוטית קרקעית חדשה או כתחליף.