This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

משמר החופים האמריקאי הזמין ספינת אלומיניום באורך 9 מ' שמצוידת בטכנולוגיית ניווט ובקרה אוטונומית לצורך מרכז המחקר והפיתוח שלו – RDC.

הספינה Sharktech 29 Defiant תסופק על ידי Metal Shark Boats ותכלול ציוד של Sea Machines Robotics.

הטכנולוגיה האוטונומית ובהפעלה מרחוק יעברו הערכה לצורך תמיכה במשימות המעקב, סיור, שיטור ועוד של משמר החופים.

הספינה תצוייד במודול השליטה מרחוק SM300 שמספק יכולות מתקדמות למשימות, כולל אוטונומיית מעבר, אוטונומיה שיתופית, הימנעות מהתנגשות וניטור ספינה מרחוק.

"התרגילים יסייעו לנו לקבוע בסופו של דבר איך, מתי ואם הטכנולוגיה החדשנית הזאת תוכל לשמש לתמיכה בצוות שמבצע מגוון של פעולות במשמר החופים", כך לפי rivieramm.com.