This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כדי לנצח בקרב, מודעות מצב כלפי המתרחש בסביבה זהו תנאי הכרחי. לאחרונה פותחה מערכת ניווט צבאית שמיועדת לרכב בסביבות מאתגרות ותנאי קרב. המערכת משתמשת בטכנולוגיית מפה נעה בזמן אמת, המספקת לנהג ולאנשי הצוות מודעות מצב מדויקת לאורך זמן.

בעזרת מערכת ה-CheetahNAV, הצוות ברכב הצבאי הקל יכול לקבל מידע מדויק ואמין על המיקום, למרות היעדר ניווט לוויני. זאת באמצעות מערכת מדידה אינרציאלית מתקדמת (IMS) הכוללת מספר עזרים, ביניהם מצפן עם פיצוי ג'ירוסקופ ואלגוריתם Kalman מתקדם, מבוסס פילטר.

הטכנולוגיה פותחה על ידי החברה הדרום אפריקאית Etion Create. מערכת הניווט מסוגלת להשתלב עם כל מספר רב של מערכות ניווט אינרציאליות שונות (INS) ולהתחבר עם כל אחד מלוויני הניווט. בשילוב מידע מ-GNSS וממצפן, המערכת מאפשרת קביעת מיקום של הרכב במצבים טקטיים. יחידת המדידה האינרציאלית IMU הטקטית האינטגרלית מבטיחה שהמשימה תושלם ללא שיבוש, כך מדווח gpsworld.com.

"אנחנו בטוחים שהמערכת מספק דיוק אופקי ברמה של 0.2% מהמרחק בסביבה ללא GNSS", כך טוען יאן הרטר, מנהל מוצר בכיר בחברה. "לדוגמא, ניתן לתרגם זאת לדיוק של 200 מ' במרחק של 100 ק"מ".

כמה מההנחיות שמספקת המערכת לצוות במהלך תמרונים טקטיים כוללות את מיקומו העכשווי של הרכב, הכיוון האמיתי והכיוון הרצוי לעבר נקודת הציון הבאה, מהירות בפועל ומהירות נדרשת כדי להגיע לנקודת הציון הבאה או ליעד בזמן, וכן נקודת הציון הבאה או היעד.

המערכת המוקשחת מיועדת לעמוד בסביבות צבאיות מאתגרות ועברה ניסויים בהקשר זה.

לאחר שהשתמשו באבני הבניין של טכנולוגיות צבאיות מהמדף שפותחו בעבר, בחברה רואים בטכנולוגיה זו מערכת שהגיעה לרמת בשלות טכנולוגית גבוהה ולכן ניתן להציע אותה לשוק היצוא, כך מדווח gpsworld.com.