This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

המחלקה לביטחון המולדת (DHS) בממשל האמריקאי בוחנת מערכות נגד רחפנים. לפי מסמך הערכה שפרסמה, סוכנות סיור הגבול שלה מבצעת ניסויים במערכות נגד רחפנים בסמוך למתקנים שלה, במטרה לאסוף מידע על השימוש ברחפנים על ידי מבריחי סמים וארגוני פשע בגבול ולקבוע מה הצרכים של סיור הגבול כתגובה לכך. הניסויים מיועדים גם לסייע בתחום האימונים והערכת טכנולוגיות קיימות.

במסגרת הניסויים, כללי העימות לפיהם פועלת סוכנות סיור הגבול כוללים נטרול רחפנים מאיימים או בלתי מוכרים, אם כי המסמך מציין שהסוכנים "ינסו לפנות ישירות למפעיל הרחפן כדי לדון באיום לפני שישתמשו בטכנולוגיות נגד רחפנים".

החוק האמריקאי למניעת איומים חדשים מ-2018, הנכלל בחקיקה של ה-FAA, מינהל התעופה הפדראלי, מעניק ל-DHS את הסמכות לעקוב, לשבש, לנטרל ולהשמיד כלי טיס בלתי מאוישים שמאיימים על נכסים שמכוסים על ידי החוק, כולל משימת שירות ההגנה הפדראלי להגן על בנייני ממשל, כך מדווח washingtontechnology.com.

הממשל הפדראלי מודאג במיוחד מההצפה של השוק המסחרי ברחפנים קטנים, חלקם עלולים לשמש למטרות איום, כגון נגד טיסות מסחריות.

בהודעתו מתייחס ה-DHS לסיכון לפרטיות שעלול להיות כרוך בניסויים בטכנולוגיה נגד רחפנים. יתכן שבטעות מתועד מידע אישי שניתן לזיהוי במהלך ניסויים כאלה, אבל "בדרך כלל לא סביר שהדבר יקרה בגלל הזווית והפוקוס של טכנולוגיות המצלמה בהן נעשה שימוש".

לפי המסמך, ניסויים אלה אינם מיועדים לאסוף נתונים אישיים של עוברי אורח באזור. בכל מקרה יוקמו שלטי אזהרה במקום ויצויין האזור שמשיק לשטחים ציבוריים. כמו כן יסומנו דרכים עוקפות באזור כך שאנשים יוכלו להמנע מהן.