This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

פעילות כלי טיס בלתי מאוישים כבר מקובלת ברחבי העולם כמגזר חיוני בתעופה. המשימה כעת היא להגיע לאינטגרציה בטוחה, יעילה והרמונית מבחינה גלובלית של כלי טיס אלה במרחב האווירי העולמי.

מינהל התעופה הפדראלי האמריקאי ה-FAA והלשכה הפדראלית לתעופה אזרחית של שוויץ חתמו על הסכם להרמוניזציה בתקני בטיחות פנימיים ובינלאומיים של רחפנים.

ההסכם מתבסס על מהלכים של שתי המדינות להבטיח שתחום זה שצומח במהירות ישולב בצורה בטוחה, יעילה ופשוטה ברחבי העולם.

שיתוף הפעולה יהיה חלק מהצהרת כוונות בנושאים של עניין ורווח משותף בתחוום הכטב"מים. המטרות העיקריות של הצהרת הכוונות הן לספק הזדמנויות למחקר ופיתוח, להחליף רעיונות, אנשי צוות ומידע, לספק תיאום עם ממשלות וגורמים מעורבים אחרים, וכן לשתף פעולה ביוזמות ופרויקטים אחרים בתחום הכטב"ם.

ספציפית, המדינות יטפלו ברגולציה והפיקוח של הכטב"מים במרחב האווירי של כל אחת מהן, כך מדווח hstoday.us.

Collaboration in Unmanned Aerial Systems Field