This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ישומים רבים, בהם משתמשים מוסדות לשירותים פיננסיים, סוכנויות ממשל ובתי חולים, מתוכננים לתקשרות נקודה לקנקודה ואינם סקיילבילים. יתרה מזאת, תקני האבטחה הקיימים, כמו אלה שמיושמים בכספומטים ובהעברות אונליין, אינם משתמשים בטכנולוגיית קוואנטום. מצב זה עלול להגדיל את סיכוני האבטחה כשטכנולוגיית מחשוב הקוואנטום תהפוך להיות זמינה.

טכנולוגיה חדשה להצפנת קוואנטום תחזק את אמצעי ההצפנה ברשת כך שיהיו מסוגלים לצמצם את סיכוני האבטחה כשמחשוב הקוואנטום יהפוך לסטנדרט. 

צוות מ-ST Enginieering והאוניברסיטה הלאומית של סינגפור NUS ישתמש ב"טכנולוגיית ביזור מפתח קוואנטום חופשית ממדידת מכשירים, במסגרת מהלך לבניית הגנת סייבר נגד איומים מתוחכמים.

היוזמה, הנתמכת על ידי תוכנית הנדסת הקוואנטום של קרן המחקר הלאומית במדינה, מיועדת להנגיש את הצפנת הקוואנטום המתקדמת לתעשיה הרחבה ולהניע את קידום הטכנולוגיה, שעשויה להוביל לפיתוח "אמצעי הצפנה עמידים לקוואנטום" (MDI QKD), כך לפי הודעה משותפת שמצטט zdnet.com.

המהלך יוביל לאמצעי הצפנה עמידים לקוואנטום שאינם רק בטוחים מול התקפות ערוץ אלא גם נגד התקפות ערוצים צדדיים (התקפה קריפטוגרפית המנצלת מידע שמושג מאופן היישום הפיזי או השימוש של מערכת ההצפנה ולא בדרך של כוח).

עם הטכנולוגיה החדשה QKD, החוקים של תיאוריית הקוואנטום, בהינתן הרגישות הגבוהה של אותות הקוואנטום, מנוצלים לחלוקה של מפתחות פרטיים ברשת בלתי מאובטחת. הם יכולים לאתר כל ניסיון להאזנה, ומציעים צורה בטוחה של תקשורת מוצפנת, כך טוענים הארגונים הסינגפוריים המעורבים.

“המפתח הסודי מועבר באמצעות רצף של אותות קוואנטום של פוטון בודד שהוכנו בקפידה. אם המפתח הסודי מיורט, תהיה הפרעה לאותות הקוואנטום והמפתחות יהיו חסרי תועלת", הם מסבירים. "דבר זה יגביר את האבטחה של התקשורת הדיגיטלית כי לא ניתן יהיה ליירט נתונים או לבצע האזנות".

השותפות תבחן את ההיתכנות של שיפור נוסף באמצעות הטכנולוגיה, כדי שתוכל לפעול בתנאים של העולם האמיתי.