This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

כווית עשויה לתגבר את יכולת ההגנה האווירית שלה בקרוב. מחלקת המדינה האמריקאית אישרה אפשרות למכירת 84 טילי Patriot PAC-3 MSE וציוד נילווה לממשלת כוויות, תמורת כ-$800 מיליון.

הסוכנות לשיתוף פעולה ביטחוני של מחלקת ההגנה הודיעה לקונגרס על המכירה האפשרית ב-28 במאי.

הספקית העיקרית המעורבת בתוכנית זו היא לוקהיד מרטין. ישום הצעת המכירה ידרוש את שיגורם לכווית של שני נציגים מהממשל האמריקאי ושלושה נציגים מהחברה כדי לתמוך באספקת הטילים עם הקניסטרים, תמיכה וציוד, כך לפי armyrecognition.com.

ממשלת כווית ביקשה לרכוש 84 טילי Patriot MSE, קניסטרים, ציוד נלווה, מכשור אימונים, סימולטורים, אמצעי תחבורה, חלקי חילוף ותחזוקה, שירותי תמיכה הנדסית, טכנית ולוגיסטית מצד הממשל האמריקאי ומצד הספקית, והיבטים נוספים של תמיכה לוגיסטית.

כפיתוח של טיל ה-PAC-3 שהוכח בקרב, ה-PAC-3 MSE עם טכנולוגיית "לירות כדי להרוג" מספק ביצועים מתוגברים כנגד איומים מתקדמים. זהו טיל מתקדם להגנה אווירית זירתית המספק הגנה כנגד מכלול האיומים מול מערכת ההגנה פטריוט – טילים בליסטיים טקטיים שנושאים אמצעי לחימה להשמדה המונית, טילי שיוט מתקדמים ומטוסים, כך לפי האתר של Lockheed Martin.