This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

התקפות סייבר על תשתיות חיוניות כגון רשת החשמל או מתקני מים הן בעלות פוטנציאל לנזק משמעותי לביטחון הלאומי ולכלכלה. התקפות סייבר על אתרים תעשייתיים עלולות לשבש את פעולתם ולהביא להפסדים של מיליוני דולרים. בשנים האחרונות ניכרת עליה במורכבות ובתחכום של התקפות סייבר המבוססות על מוטיבציה פיננסית, בפרט נגד תשתיות חיוניות.

לפי הדיווחים האחרונים ישראל עומדת מאחורי התקפות הסייבר ששיבשו את הפעילות בנמל בנדאר עבאס בדרום איראן, כתגמול על התקפה איראנית על תשתיות המים של ישראל קודם לכן.

מערך הסייבר הלאומי של ישראל הודיע על "נסיונות התקפה על מערכות שליטה ובקרה של מתקנים לטיהור שפכים, תחנות שאיבה וביוב". ה-washingtonpost.com טען כי הניסיון האיראני אותר על ידי הגנות הסייבר של ישראל ולא נגרם נזק רציני.

מעוניינים ללמוד עוד על פתרונות אבטחת סייבר לתשתיות חיוניות? השתתפו ב-iHLS InnoTech Expo Tel Aviv – ארוע החדשנות והטכנולוגיות הגדול בישראל בתחום HLS וסייבר – ב-18-19 בנובמבר, 2020 באקספו תל אביב, ביתן 2. הכירו את חברי ועדת ההיגוי

למרות שהתקפות סייבר על תשתיות רשת חשמל מושכות את רוב תשומת הלב, התקפות על מתקני מים זוכות לפחות כיסוי תקשורתי או תשומת לב ציבורית. הפרופיל הנמוך של חברות המים כשמדובר באבטחת סייבר מפתיע, בהינתן ההשלכות מרחיקות הלכת של פגיעה באספקת המים כתוצאה מהתקפה, כך לפי csoonline.com.

ההגנה על מתקנים כאלה היא אם כך הכרחית. לפי תחזית עולמית שוק ההגנה על תשתיות קריטיות (CIP) יגיע להיקף של $9 מיליארד ב-2020 וצפוי לגדול ל-$152.3 מיליארד עד 2025 בשיעור שנתי ממוצע של 3.4%.

לפי הדוח של reportlinker.com, הצמיחה בשוק זה מונעת על ידי גורמים שונים, ביניהם הצורך הגובר לאבטח רשתות OT (טכנולוגיה מבצעית), עליה ברגולציה ממשלתית, ועליה בשיעור פריצות האבטחה וההתקפות המאיימות על מערכות פיזיות.

פתרונות אבטחת סייבר לתשתיות קריטיות מסייעים להתמודד עם איומים מתקדמים ולהגן על תשתיות אלה. לכן אבטחת הסייבר ממלאת תפקיד משמעותי בשוק אבטחת התשתיות הקריטיות, ופתרונות אבטחת סייבר צפויים לצמוח בשיעור שנתי ממוצע גבוה יותר במהלך התקופה עד 2025.

יחד עם זאת, הדוח מעריך כי פלח השוק שצפוי לצמוח בשיעור השנתי הממוצע הגבוה ביותר יהיה זהות פיזית ובקרת גישה.

השתתפו ב-iHLS InnoTech Expo Tel Aviv – ארוע החדשנות והטכנולוגיות הגדול בישראל בתחום HLS וסייבר – ב-18-19 בנובמבר, 2020 באקספו תל אביב, ביתן 2.

לכל הפרטים ולהרשמה