This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

עם התגברות האיום מצד כלי טיס בלתי מאוישים קטנים ורחפנים חמושים גוברת הדרישה לאמצעי-נגד אמינים כדי להגן על מתקנים חיוניים והציבור הרחב. מערכת מתקדמת נגד כטב"ם שסופקה לאחרונה ללקוח של מחלקת ההגנה האמריקאית, מספקת לכוחות צבא הגנה חזקה יותר נגד כטב"מים קטנים עוינים. מספר יחידות של ה-X-MADIS – מערכת ההגנה האווירית הניידת – סופקו על ידי Ascent Vision Technologies (AVT) במסגרת חוזה מקיף.

המשלוח כלל את הגרסה העדכנית ביותר של ה-X-MADIS, שכוללת טכנולוגיות חדשניות שיאפשרו יכולות משופרות בתנועה על ידי מערכת נישאת, ללוחמה בכטב"מים קטנים. 

המערכת מציעה מודעות מצב גבוהה באמצעות שילוב של מכ"ם עם חיישן איתור תדר רדיו. ריבוי שיטות האיתור מבטיח כיסוי מלא נגד איום הכטב"מים הקטנים ואמינות באיתור, סיווג ומיקום של כלי טיס מרובים בו זמנית, כך מדווח uasvision.com.

מערכת ההדמיה האלקטרו-אופטית/אינפרה אדום המוקשחת מספקת זיהוי מדוי בכל תנאי התאורה. יכולות המיקוד הגבוהות מאפשרות למערכת טווח זיהוי גדול ביום ובלילה.

מערכת הלוחמה האלקטרונית העוצמתית של ה-X-MADIS מאפשרת פיתרון נישא, בספקטרום מלא, ללוחמה ברחפנים ובנחילים רחפנים.

תגבורים נוספים כוללים חלוקת עוצמה משופרת, התקנה פשוטה יותר ורכיבי חומרה חדשים שמאפשרים פעולה אמינה וניידות גם בתנאי שטח קשים. כל הרכיבים משולבים לתוך מערך התוכנה של החברה נגד כטב"מים קטנים, מה שמאפשר שליטה ובקרה פשוטים של כל שרשרת הפעולה.