This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

התגובה האזרחית למשבר הקורונה בארה"ב מתרחבת במהירות, אבל קיים חשש שיכולות התגובה והמשאבים ברמות המקומית והמדינתית לא יהיו מספקות בימים ובשבועות הקרובים, ומתקני הבריאות יחצו את סף היכולת שלהם.

גם הצבא מסייע בדרכים שונות. מגיפת הקורונה היא רק אחת מתוך שורת אסונות פוטנציאליים שידרשו פעולה אחודה בקרב כוחות הצבא. למרות שכרגע קשה להסתכל קדימה אל מעבר למשבר הקורונה, הרי שהשלכות שינויי האקלים – עליה בשערות, הצפות, בצורת ושריפות ענק – מציבות גם הן איומים ארוכי טווח שעלולים לעלות בחייהם של אלפי אנשים.

הקמת פיקוד לתגובה לאסונות בקרב הצבא האמריקאי תוכל לספק פעולה אחודה של השירותים השונים בתגובה למצבי חירום כמו זה הנוכחי – כך סבור דייויד הלבארג, מנהל ארגון Blue Frontier – קבוצת מדיניות לשימור האוקיינוס, במאמר דעה ב-nytimes.com.

הוא קורא להפעלה מיידית של פיקוד תגובה כזה כדי לשפר את התכנון האסטרטגי לקראת אסונות עתידיים – מגיפות נוספות, אסונות טבע – ולהקצות מראש משאבים כגון מיטות בית חולים ומכונות הנשמה.

במערכת הקיימת, התיאום בין צבא ארה"ב לסוכנויות האזרחיות במהלך תגובה לאסון בוצע דרך הפיקוד הצפוני של הפנטגון. תפקידו העיקרי הוא הגנה צבאית על האזור, עם דגש מוגבר על הקוטב.

ב-205 הורתה מחלקת ההגנה לפיקודי הלחימה לשלב את הפוטנציאל לתגובה לאסונות אקלים לתוך התוכניות המחזוריות שלהם. התוצאות היו מעורבות במקרה הטוב.

הפנטגון, שנועד ללחימה, התקשה תמיד במה שנקרא הפגנת "כוח רך".

האתגרים הגוברים איתם מתמודדים הארגונים האזרחיים שבחזית, לא רק בתחום בריאות הציבור ומגזר בתי החולים אלא גם קבוצות כמו Cal Fire שמסוגלת לגייס 10,000 כבאים בקליפורניה – וזה עדיין לא מספיק – מראים על כך שהגיע הזמן להגדיר מחדש, לפחות באופן חלקי, את מימוש ההבטחה של מיליארדי הדולרים המוקצים לביטחון לאומי. 

המאמר מציע כי לשכת המשמר הלאומי של הפנטגון נהנית ממעמד מתאים לסייע לנהל ולאייש פיקוד תגובה לאסונות טבע, כמו גם חיל ההנדסה של הצבא, בעל היסטוריה ארוכה של שיתוף פעולה הדוק עם סוכנויות אזרחיות.

גם משמר החופים, בעל ניסיון עשיר במבצעי חילוץ והצלה, פיקוד על אירועים ותגובה לאסונות, יכול להיות חלק ממערך כזה.