This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיל האוויר האמריקאי פועל לפיתוח מערכת ABMS מתקדמת לניהול קרב, בתור הטכנולוגיה הבסיסית שתחבר בין נכסי החיל באוויר, בחלל ובסייבר עם פלטפורמות מזרועות אחרות של הצבא. הניסוי הראשון של המערכת בוצע בדצמבר, וחיבר בין לוחמי חיל האוויר והים האמריקאים, משחתת ימית ויחידת צבא היבשה. 

כעת, מסמן חיל האוויר האמריקאי את מטוסי התדלוק האווירי שלו כמערכות שישדרו נתוני תקשורת במסגרת רשת אריג (mesh) חדשה.

רשת אריג היא טופולוגיית רשת מקומית בה נקודות התשתית (מתגים, גשרים ומכשירי תשתית אחרים) מתחברים ישירות, בצורה דינמית ולא-היררכית לכמה שיותר נקודות אחרות כדי לנתב נתונים ביעילות.

מטוסי תדלוק אווירי מותאמים היטב כדי לשמש כנקודות תקשורת משתי סיבות, מסביר רא"ל ג'ון תומס, סגן מפקד פיקוד הניידות האווירית. ראשית, לדבריו, מטוסי התדלוק הם בדרך כלל גדולים, בעלי גוף רחב שיש בהם מספיק מקום וכוח להכיל מערכות תקשורת נוספות. הסיבה השניה נוגעת למקומם במהלך הקרב. אחת הדרכים להפעיל מטוסי תדלוק היא להציב אותם בסמוך למרחב אווירי בקרב, כשהם מספיק קרובים ללוחמים ולנכסים מטוסים אחרים כדי לתדלק לפי הצורך לפני שהם חוזרים לשדה הקרב, לדבריו.

מטוס התדלוק החדש של החיל, ה-KC-46, כולל מערכות תקשורת והגנה שיאפשרו לו להפוך למעביר תקשורת ללא צורך בשדרוגים משמעותיים, לפי c4isrnet.com.

במקביל, מחדש החיל את צי מטוסי התדלוק ה-KC-135 שלו במערך של שדרוגים בשם "מידע לקוקפיט בזמן אמת". חיל האוויר השקיע בפרויקט, שיבוצע על ידי רוקוול קולינס, סכום של $49 מיליון. "המהלך יספק יכולות דאטה לינק ו(תקשורת לווינים) על ה-KC-135 שלא היתה ברשותו", מציין תומס. "עלינו לעשות יותר. יש לנו מימון רק עבור 50 כרגע".

כבר במסגרת ניסוי ה-Global Lightning ישודרגו מטוסים אלה בציוד תקשורת עם ה-Starlink של SpaceX – מגה-מבנה מתוכנן של מאות לווינים במסלול ארץ נמוך המיועד לספק אינטרנט מסחרי ברוחב פס גבוה, וכן ציוד נוסף מספקים כמו Iridium ו-L3Harris.