This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיל האוויר האמריקאי מפעיל תוכנית בשם FORTRESS, לחיפוש אחר חיישנים אסטרטגיים אלקטרו-אופטיים אמינים, המיועדת לפתח ולייצר גלאי אינפרה-אדום HgCdTe (מרקורי קדמיום טלוריד) בפורמט גדול בעלי רעש אולטרה-נמוך ויעילות קוואנטום גבוהה. מכשירים אלה יהיו מסוגלים לשרוד קרינה בחלל או התקפות לייזר.
התוכנית מתמקדת בקידום, הצמחה ותחזוקת ידע מדעי, יכולות עיבוד ואפיון בתחום מערכי שבבים לחיישנים (SCAs) אינפרה-אדום ברעש נמוך לצורך ישומי חלל אסטרטגיים כמו לוויני מעקב אלקטרו-אופטיים.
לאחרונה חתם חיל האוויר האמריקאי על תיקון לחוזה בסך $16.4 מיליון עם חברת Teledyne Scientific לצורך זה. התיקון קורא לחברה לפתח את טכנולוגיות האיתור האלה, המבוססות HgCdTe, במקביל לטכנולוגיות קונבנציונליות של גלאי אינפרה-אדום חד-קוטביים מבוססי HgCdTe ו-III-V, כאשר הם מוצמחים על סוגי מצע גדולים יותר.
המהלך הנדרש מהחברה במסגרת תוכנית FORTRESS כולל פיתוח ליישומי חלל צבאיים, תוך התמקדות בתכנון, הצמחה וייצור של מערכי גלאים HgCdTe ברעש אולטרה-נמוך וביעילות קוואנטום גבוהה בפורמטים פיזיקליים גדולים.
מערכי השבבים לחיישנים צריכים להיות חסינים לירידה בביצועים כתוצאה מחשיפה לקרינת לייזר. המעגל המשולב אמור להיות מוקשח מראש על מנת למנוע ירידה בביצועים כתוצאה מאור קרינה, כך מדווח militaryaerospace.com.