This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מומחים לכלי טיס בלתי מאוישים (כטב"ם) של חיל הים האמריקאי מתעניינים ביכולות של כטב"ם לשנע מטען מספינות בים ואליהן. כתוצאה מכך, בכירים בחיל הים יארחו ניסוי במרץ הקרוב אליו יוזמנו יצרנים מהתעשיה על מנת להעריך את הטכנולוגיה העכשווית בתחום כטב"ם מטען.             

מפקדים בכירים בחיל הים רוצים את היכולת להעביר מטען אוטונומית עם כטב"ם בין חוף לספינה, ספינה לספינה, וספינה לחוף. הניסוי ידגים את היכולת של כטב"ם להעביר מטען של 25 ק"ג, כך לפי militaryaerospace.com.                 

הכטב"ם ישוגר מבסיס חוף קבוע, וינווט מבעד לשני ציוני דרך עד לדוברה הנגררת במהירות מינימלית של 3-5 קשר במים פתוחים, ונמצאת במרחק של כ-25 מיילים ימיים מהחוף. הכטב"ם צריך לשהות באוויר ל-10 דקות ולאחר מכן לנחות אוטונומית על הדוברה.                               

לאחר מכן יהיה על הכטב"ם להמריא מהדבורה עם אותו מטען וחזור אל אותו בסיס המראה על החוף ממנו יצא, ללא תדלוק או טעינה על הדבורה. לאחר חזרה לחוף, על המשתפים להדגים תד לוק מחדש או טעינה.                               

בעודו באוויר, הכטב"ם יכול להשתמש בניווט לווייני -GPS, למרות שחוקרים מחיל הים מעדיפים שימוש במערכות ניווט אינן תלויות ב-GPS ושאינן חשופות ליירוט. תנאי נוסף להשתתפות בניסוי הוא אורך הכטב"ם, שלפי חיל הים לא יעבור את ה-4 מטר. על הכטב"ם יהיה לטוס במהירות של לפחות 40 קשר, בגובה שלא יעלה על 2000 רגל. עליו להמריא ולשוב בעזרת קטפולטה, רשת עצירה, כבל או ציוד מכני אחר. על הכטב"ם לנשוא טרנספונדר (התקן אלקטרוני המשדר וקולט אותות) אם יכולת של לפחות Mode-3/C. למשתפים שיצליחו יוצעו חוזי רכישה לביצוע ניסויים נוספים.