This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בשוק הגדל והולך של מפעילי כלי טיס בלתי מאויישים יש צורך בתקנים גבוהים של בטיחות ומקצועיות. תוכנית הסמכה חדשה הזמינה עבור מטיסי כטב"מים וארגונים המבצעים אימונים בתחום הושקה לאחרונה על ידי AUVSI, האגודה הבינלאומית לכלים בלתי מאוישים.

תוכנית TOP משתמשת בתקני בטיחות שפותחו על ידי גופי תקינה מוסמכים, מומחי בטיחות בינלאומיים ותקינה אווירית מה-FAA, מינהל התעופה הפדראלי האמריקאי, רשויות תקינה וארגונים אחרים, במטרה לאשר את מקצועיותם של מפעילי מערכות טיס בלתי מאוישות בבטיחות וכן ארגוני הדרכה בתחום, על סמך פרוטוקולים מפורטים.

תוכנית ההסמכה מספקת "חותמת אישור בחסות AUVSI ליחידים וארגונים שמוכיחים רמה גבוהה של אימון, ידע ומחויבות לבטיחות, מעל ומעבר לדרישות ה-FAA", אומרת טרייסי למב, סגנית נשיא לתקינה ובטיחות ומטיסה ראשית ב-AUVSI. "מי שמעוניין לשכור את שירותיו של מטיס רחפנים כדי לצלם נכסים, לבצע בדיקות תשתית וכו' יוכל לבחור אותו מתוך רשימת המטיסים המוסמכים ולקבל את אנשי המקצוע בעלי הידע והניסיון בבטיחות ומקצועיות".


קיימות שלוש דרגות הסמכה, לפי uasmagazine.com, המשקפים את הרמות השונות של כישורים, ידע ורמת בטיחות.

דרגה 1 – מכסה פעילויות בסיכון נמוך במסגרת חוק הכטב"מים הקטנים (סעיף 107) של תקנות ה-FAA, כגון טיסות בשעות היום, בגובה מתחת ל-400 רגל והרחק מנוכחות אנשים.

דרגה 2 – מיועדת למפעילים שמבקשים פטור מסעיף 107, משקיף בקו הראיה או מפעיל חיישן, או אלה שאינם תחת הכיסוי של סעיף 107.

דרגה 3 – מספקת תקנים לפעולה באזורים המוגדרים כ"קריטיים מבחינת בטיחות", כמו בסמוך למתקנים כימיים, נפט, גז או גרעיניים, טיסה עם קו ראיה מוארך, ובדיקות צנרת, קווי מתח ומגדלי תקשורת סלולרית.

המפעילים שיקבלו הסמכה ייכללו ברישום שיהיה פתוח לחיפוש עבור כל מי שמעוניין להעסיק מפעיל רחפנים מקצועי שקיבל הסמכה של TOP.