This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

השיגור וההחזרה של כלי טיס מספינות ואליהן מוגבל בדרך כלל על ידי המרחב המצומצם שעל הספינה. פלטפורמה חדשה של קוואדרוטור היברידי בלתי מאויש, עם יכולת המראה ונחיתה אנכית (VTOL) ומעבר לטיסה בכנף קבועה, תאפשר ביצוע משימות מספינות, תוך שמירה על טווח ומשך טיסה של כלי טיס בעל כנף קבועה.

יתרה מזאת, הטכנולוגיה ההיברידית מבטלת את הצורך בפסי שיגור על הספינה ומייתרת הפעלת רשתות וחוטים לצורך תפיסת כלי הטיס.

מערכת HQ-55 פותחה על ידי תוכנית כלי הטיס הבלתי מאוישים של NOAA, מינהל האוקיינוסים והאטמוספירה הלאומיים במסגרת מחלקת המסחר של המימשל האמריקאי. גוף זה מפתח את היכולת החדשה במטרה לבצע מדידות אנכיות של תכונות חלקיקים באוויר מספינה של NOAA.

ה-HQ-55 יהיה בעל יכולת מטע"ד של כ-7 ק"ג, משך טיסה בין 5 ל-15 שעות בהתאם למשקל המטע"ד, ותקרת גובה של 14,000 רגל. סך כל משקלו )כולל המטע"ד) יהיה פחות מ-25 ק"ג, כך שהוא יענה על דרישות תקנה 107 של רשות התעופה הפדראלית ה-FAA, המתירה פעילות כטב"מים במרחב האווירי הלאומי, כך מדווח ב-uas.noaa.gov.


הכטב"ם שבפיתוח יענה על מספר רב של תחומי מחקר במסגרת NOAA, ביניהם מחקרי אקלים ואיכות האוויר, סקרי דגה ובעלי חיים, איתור כתמי נפט, תצפיות מזג אוויר והערכות נזקים בעקבות מזג אוויר סוער.

בנוסף, ב-NOAA מפתחים מטע"ד לבדיקת חלקיקים באוויר, שיתאים לשילוב בכטב"ם ה-HQ-55 עם מכשור למדידת ריכוזי חלקיקים, תפוצתם וגודלם, ספיגת האור על ידי החלקיקים, החשיפה לקרינת השמש והיבטים מטאורולוגיים שונים.

המטע"ד תוכנן באופן מודולרי המאפשר החלפה מהירה שלו על גבי הכטב"ם כך שניתן להשתמש במספר רב של מטע"דים, כל אחד בעל יכולות מדידה אחרות, במהלך תקופת תצפית נתונה.

גרסה קודמת של המטע"ד שוגרה באזור הקוטב הצפוני (סוואלברד, נורווגיה) ב-2011 וב-2015 במטרה לחקור את השלכות זיהום הפיח על האקלים.

הניסויים הראשונים של ה-HQ-55 על גבי ספינה עם המטע"ד המשולב מתוכננים לאביב 2019, והוא ישוגר מספינה של NOAA.