This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מינהל המדע והטכנולוגיה במחלקה האמריקאית לביטחון המולדת מקדם טכנולוגיה להתמצאות כדי לשפר את חוויית הניווט של הנוסעים בנקודות הכניסה של המכס והגנת הגבולות בארה"ב.

הפיתרון המוצע הוא כלי ניווט אינטראקטיבי שיאפשר תקשורת דו-כיוונית, כך שהמשתמשים יוכלו לקבל מידע מהמכס והגנת הגבולות לגבי הניווט המיטבי בתהליך המכס, ושדות התעופה יקבלו מידע שיאפשר להם זיהוי וניתוח מקרים של צוואר בקבוק.

חברת LocusLab זכתה בסכום של $119,000 לפיתוח טכנולוגיית ההתמצאות LocusMap במסגרת תוכנית החדשנות של עמק הסיליקון, SVIP. הפרויקט הוא חלק מתוכנית התמצאות חכמה של הנוסעים בזמן אמת בתחנות בדיקה ותעופה פדראליות, המחפשת פתרונות לשיפור תהליך המכס בנקודות הכניסה לארה"ב, כך מדווח aviationpros.com.

הפלטפורמה תכלול מפה והודעות פוש שיישלחו ישירות לטלפון הנייד של הנוסע באמצעות אפליקציית מובייל, באישור המשתמש. המפה תכלול הדרכה בניווט לצד נקודות עניין בשדה התעופה, כגון מסעדות, חנויות או מרחבי מנוחה. המוצר ניתן להתאמה עם נתונים קונטקסטואליים כמו פרטי הטיסה של המשתמש, שפה, מעמד Trusted Traveler של הנוסע (מטעם המחלקה לביטחון המולדת) ועוד.

“היכולת לספק תקשורת בין הנוסעים לבין המכס והגנת הגבולות מהווה גורם חשוב בהתמצאות חכמה", אומר ארון וומורי, מנהל תוכנית גבולות וים במינהל המדע והטכנולוגיה. "שיטות ההתמצאות הקיימות הן בדרך כלל כמות גדולה של שלטים סטטיים שמכוונים את הנוסעים לתורים. לחלק מהנוסעים קשה לדעת מה התור המתאים עבורם. תקשורת דו-כיוונית תאפשר למכס והגנת הגבולות להתאים את ההנחיות לנוסע כדי להעביר לו מידע בצורה טובה יותר ולספק לו תהליך מעבר זורם יותר".