This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

לצד השגשוג בעולם הרחפנים בשנים האחרונות והעליה בפופולריות שלהם חלה החמרה גם במספר הארועים בהם רחפנים היו מעורבים באזורי תיירות וכן סיכון שהם מציבים למטוסים מאוישים ולרכוש. המכון למערכות אוטונומיות בנוואדה, ארה"ב השיק לאחרונה את מרכז נוואדה למצוינות בבטיחות הציבור בתחום הרחפנים. המרכז נועד להציל חיים ולצמצם את הסיכונים מהתנגשות רחפנים באמצעות העצמת תפיסת בטיחות משותפת, זאת לנוכח השילוב של רחפנים במערך התעופה האווירית המסחרית על ידי רשות ה-FAA.

מרכז NDCOE, הממוקם בלאס וגאס, יספק נתוני מחקר לגבי בטיחות, נהלים לטכנולוגיות רחפנים, חומרי הדרכה ועוד, ויארגן סדנאות ציבוריות לקידום ביטחון הציבור ושמירה על הפרטיות בצורה אתית ופתוחה.

המרכז אמור להגן על הציבור מפני משתמשי רחפנים שמהווים סיכון בגלל חוסר ניסיון או כוונת זדון, למשל רחפנים שפוגעים באנשים או בעלי פוטנציאל לגרום נזק למטוסים, כאלה הפוגעים בפרטיות ומפרים את חוקי התעופה במקומות ציבוריים, שדות תעופה, בסמוך לבסיסים צבאיים או תשתיות חיוניות.

המרכז יקדם גם טכנולוגיות חישה מרחוק, טיפול בשריפות, איתור דליפות גז, ואספקה רפואית של ציוד חירום.

“אנחנו נוקטים בגישה אגרסיבית לפתרון האתגר המורכב של תעשיית הרחפנים במטרה להתמודד עם חדירות רחפנים למערכת המרחב האווירי הלאומי. זהו אחד האתגרים הקשים ביותר של ה-FAA כיום. מה שאנחנו עושים בנוואדה יהיה בעל ערך רב עבור מחלקת התחבורה, ה-FAA, המחלקה לביטחון המולדת, מחלקת המשפטים, התעופה המסחרית ותעשיית הרחפנים. המרכז החדש יסייע בקידום הגנה על תשתיות, איתור חדשנות בתחום הרחפנים, הגברת הבטיחות האווירית והרחבת הסחר האווירי במדינה", אמר דר' כריס וולאך, מנהל בכיר באתר הניסוי של נוואדה.