This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

שנים רבות של מחקר השקיעו הכוחות המיוחדים של צבא ארה"ב בפיתוח חליפה ללוחם היחידות המיוחדות, שתעניק לו עוצמה וכוח מעבר ליכולת של לוחם רגיל. גורמי הפיתוח ב-USSOCOM ציינו לאחרונה כי הם נמצאים כשנה לפני השגת אבן דרך עיקרית הקשורה להוכחת היכולת. המפתחים סבורים כי בעוד כשנה המערכת תיבחן עם לוחם אמיתי בניסויים ראשוניים וניתן יהיה להעריך את הביצועיים הצפויים ואם היעדים של המערכת אפשריים להשגה.

המערכת, המכונה חליפת תקיפה טקטית קלה ללוחם, מבוססת על מבנה מכאני של שלד חיצוני לתוכו נכנס הלוחם. הוא עטוף ביריעות מיגון המקנות הגנה מהראש ועד כף הרגל, כולל קסדה מיוחדת המצוידת באמצעים מובנים של מודעות מצב ותקשורת. השלד מופעל חשמלית ומגביר את כוח זרועותיו ושריריו של הלוחם וכן מכיל סנסורים לזיהוי מצבי לחימה וסטטוס הלוחם, פיזיולוגי וביולוגי. לאמצעים אלה יכולים להיות ישומים גם בשוק המסחרי.

למערכת יש יכולת לווסת את טמפרטורת גוף הלוחם ע"י נוזל קירור הזורם בצינורות דקים סביב החליפה. ללוחם יש תקשורת מובנית עם לוחמים ומפקדים לצרכי שידור סטטוס ומצב לחימה.

בנושאים אופטיים השיגו מספר פריצות דרך כמו שילוב צג בתוך הקסדה, אך התצוגה מופיעה על לוח הממוקם מתחת לעיניו של הלוחם באופן שמבט חטוף מטה מציג את כל האינפורמציה המתייחסת לסביבתו.


בנושא מיגון החליפה עדיין נמשך פיתוח של מיגון בליסטי דק וקל כדי להקטין את הממדים של החליפה. בחליפה שולבה מערכת אנרגיה מבוססת על סוללות ליתיום. היא פותחה כחלק מהפרויקט ולה צפיפות אנרגיה גבוהה.

לפי defensenews.com, טכנולוגיות אלו מתקדמות מאוד וכבר משמשות פרויקטים אחרים כמו כלי רכב וכלים אוטונומיים. החליפה תעבור מספר בחינות וככל שהלוחמים ידגישו את החיוניות שלה ללחימה כך יקדימו להיכנס לנושא הייצור וההצטיידות.

במקביל, חברת לוקהיד מרטין מפתחת "שלד חיצוני" לרגליים בלבד – ONYX. כאן מדובר על חיזוק חיצוני של האזור התחתון של הגוף בלבד (מהמותניים ומטה). המפעילים (actuators) החיצוניים הם חשמליים, מחוברים סביב אזור הברכיים ומגבירים את כושר הנשיאה עם כל תנועת רגליים. המערכת כוללת גם בינה מלאכותית שמתאימה את החלקים המכניים לתנועת הלובש, בניגוד לטכנולוגיות שלד חיצוני קודמות שהתנגדו לתנועות הטבעיות של הגוף.

לדעת המפתחים, פתרון חלקי זה יהווה שלב בפיתוח של השלד החיצוני המלא, שנתקל בקשיים טכנולוגיים שונים. ניסיונות קודמים, שבוצעו ע"י לוקהיד מרטין לפיתוח של שלד חיצוני מלא (HULC, FORTIS) נכשלו בגלל מגבלות של תנועה, משקל, סיבוכים טכניים וכו', לפי breakingdefense.com.