This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

דגם חדש של רחפן מטרה יסייע באימונים צבאיים. לאחר ניסויים רבים, אושר לשימוש מבצעי רחפן המטרה החדש Mirach-40 (M-40) מתוצרת חברת לאונרדו. האישור ניתן על ידי מינהל הטיסה והחימוש האווירי האיטלקי DAAA, בתור רשות ההסמכה האווירית הצבאית MAA. משמעות הדבר היא שה-M-40 מוכן למבצעים כרחפן מטרה במסגרת חוזה של שלוש שנים עם סוכנות התמיכה והרכש של נאט"ו.

רחפן זה הוא הדגם העדכני ביוצתר בסדרת רחפני ה-Mirach מתוצרת לאונרדו, המיועדים לבצע סימולציה של האויב ולאפשר לכוחות האוויר, הים והקרקע להתאמן באמצעות טילי אוויר-אוויר וקרקע-אוויר כמו סטינגר, אסטר ואספייד. הרחפן מאפשר למפעילי הנשק והמכ"ם להתאמן כנגד מטרה אמיתית באמצעות בחינת החיישנים.

רחפני המטרה של החברה פעילים מספר עשורים, מאז שנות ה-1970. רחפן המטרה mirach 100/5 אושר לראשונה על ידי הרשויות באיטליה ב-1988 והפך לחלק מהכלים הנפוצים בקרב חילות ים ואוויר בעולם. המערכת שימשה לסייע למספר צבאות, ביניהם בלגיה, דנמרק, גרמניה, יוון, איטליה, ספרד, בריטניה, אלג'יריה, ארגנטינה וישראל, על פי הודעת החברה באתר שלה.

הדגם החדש מיוחד בכך שהוא מיועד לספק ביצועים בינוניים-גבוהים בעלות של רחפנים ברמה התחלתית, הוא מסוגל לחקות בצורה משכנעת מגוון מטוסים וטילים, כולל איומי מכ"ם, אינפרה-אדום ואיומים ויזואליים.

כדי להבטיח שביצועי הרחפן יהיו דומים ככל האפשר למציאות, ה-M-40 מסוגל לבצע משימות רחיפה נמוכה ביותר על פני הים, טיסה במבנה הדוק ותמרונים ב-G גבוה. הרחפן בעל המנוע הבודד מסוגל לטוס במשך 60 דקות.