This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא ארה"ב מעוניין לפתח אלגוריתמים של בינה מלאכותית שיבצעו סימולציה של התנהגות אויב מאתגרת במהלך משחקי מלחמה, כאשר שחקנים אנושיים יתקשו לחקות את תגובת האויב. הפרויקט מיועד לפתח מודל שיראה איך הטקטיקה של היריב עשוי להתפתח מההווה לעתיד על בסיס פעולות ותגובות של כוח ידידותי. הרעיון מאחורי המהלך הוא לפתח במהירות מספר דרכי פעולה אפשריות של האויב, לזהות פתרונות מיטביים ולספק נימוקים להמלצות.

סוכנות דארפ"א למחקרי ביטחון פרסמה הזמנה לתעשיה בנושא פרויקט COMBAT – קרבות קונסטרוקטיביים של למידת מכונה עם טקטיקות של היריב. הפרויקט יפתח אלגוריתמים של בינה מלאכותית כדי לייצר מודלים של התנהגות חטיבת אויב שמאתגרים ומתאימים עצמם לכוחות ידידותיים בניסויי סימולציה. 

במשחקי מלחמה עתידיים, COMBAT תספק יריב מבוסס בינה מלאכותית שמסוגל לאתגר כוחות ידידותיים ולבצע סימולציה של התפתחות טקטיקות קרב חדשות.

כיום, משחקי מלחמה משתמשים בשחקני אויב שמסתמכים על טקטיקות מוכרות וידועות מול יריביהם. הפרויקט מעוניין לשבש את אסטרטגיית האויב המסורתית באמצעות יצירת טקטיקות אויב חדשות ומפתיעות בעזרת בינה מלאכותית. מהלך זה יאתגר קונספציות והנחות מראש וידרוש טקטיקות חדשות . טכניקות של בינה מלאכותית מעולם לא יושמו בתחום זה עד עכשיו.

לפי miliaryaerospace.com,  חברות שייבחרו יפתחו מודל של חטיבת אויב רכובה בכלי מידול וסימולציה של כוח-לכוח לפי בחירת המבצע.

מידול הישויות ברמת הפלוגה יצמצם את השלכות השטח על היחידות השונות תוך הצגת יכולות מייצגות.