This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מספר מערכות חדשות שיתגברו את חיילי החי"ר מבחינת יכולות המידע, הפיקוד והאש נחשפו לאחרונה על ידי היצרנית הביטחונית Rheinmetall. אחת מהן היא מערכת ה-TacNet לניהול טקטי. מערכת שליטה ועימות זו מיועדת לענות על הדרישה למבצעים בניידות גבוהה ברמה הטקטית.

לכנס חדשנות לכוחות הביטחון העתידיים

המערכת בנויה באופן שיבטיח שלכל הכוחות על הקרקע, כלי הרכב מכל הסוגים ומרכזי המבצעים הטקטיים תהיה תמונה מבצעית משותפת. תנועה מכוונת מטרה, תקשורת יעילה ויעילות בקרב הם המגדירים את הבסיס עבור החיילים ברמה הטקטית. הטכנולוגיה מתיכה שתי מערכות תוכנה נפרדות לכדי משפחת מוצרים אחת. מכשיר התצוגה והבקרה המייצג חתך רוחב מתחבר ישירות ל-TacNet, מה שמרחיב את הטווח המבצעי של התוכנה לכל המערכות המופעלות על ידי מסכי מגע. כמו כן זמינים אמצעים נוספים להזנת נתונים, למשל באמצעות ידיות בקרה, כך מדווח armyrecognition.com.

החברה חשפה לאחרונה גם את מערכת החי"ר Gladius 2.0. גרסה מתקדמת זו כוללת טווח מורחב של יכולות עבור מפקדים צבאיים, כולל רדיו נוסף לתקשורת עם פיקוד בכיר יותר. המערכת מאופיינת בגמישות וסקלביליות גבוהות, כך שמרכיבים אחרים ניתנים לחיבור פשוט לכל מערכות ה-plug and play לסוגיהן.

בואו ללמוד על מגוון הטכנולוגיות החדשניות המיועדות לכוחות העתידיים בכנס והתערוכה חדשנות לכוחות הביטחון העתידיים, שמארגנת חברתiHLS ב-9 במאי, 2018. הכנס, שיתקיים במרכז הכנסים לאגו בראשון לציון, יפגיש את הגורמים המובילים בתעשיות הביטחוניות, הצבא, שירותי הביטחון והמשטרה, יזמים ומשקיעים.

לפרטים נוספים

לביתן/הרשמה: מתן שקד   matan@i-HLS.com  info@i-HLS.com    +972-54-8097456