This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

השנה תיחשף תוכנת שרת מבוססת טכנולוגיית למידה עמוקה (deep learning) המיועדת לזיהוי פנים. תוכנה מדויקת זו מסוגלת לזהות פנים שקשה לזהותם באמצעות הטכנולוגיות הקיימות, כולל פנים בזווית של עד 45 מעלות שמאלה/ימינה או 30 מעלות למעלה/למטה, פנים המכוסות במשקפי שמש ועוד. באפריל 2017, השיגה טכנולוגיית זיהוי הפנים, שפותחה על ידי חברת פנסוניק, את הרמה הגבוהה ביותר בעולם של ביצועים במבחן השוואתי של המכון הלאומי האמריקאי לתקנים וטכנולוגיה, ה-NIST, המהווה אחד המוסדות המוסמכים בעולם.

תוכנת השרת לזיהוי פנים WV-ASF950 והמוצר הנוסף למרשם פנים WV-ASFE951W יושקו מחוץ ליפן ביולי 2018 וביפן – חודש לאחר מכן.

התוכנה החדשה היא בעלת יכולת אינטליגנציה אוטומטית (iA mode) שמתאימה באופן אוטומטי את ההגדרות למצלמה לבצע צילומים אופטימליים המתאימים בצורה הטובה ביותר לזיהוי הפנים. בשילוב עם מצלמות הרשת מסדרת i-PRO EXTREME מתוצרת החברה, רק הצילומים "הטובים ביותר" יישלחו לשרת לצורך זיהוי הפנים.

השילוב של מכשירי הליבה של פנסוניק ותוכנת זיהוי הפנים שלה ממקסמים את הביצועים של ליבת המנוע של התוכנה ומאפשרים לה להשיג זיהוי מדויק ביותר, לפי הודעת החברה באתר שלה. עד סוף השנה מתוכנן להוסיף פונקציה לזיהוי של פנים מוסתרות חלקית במסיכת מנתחים, משימה קשה במערכות הקיימות.

יתרה מזאת, שימוש בתוכנה בשילוב מצלמות בעלות פונקציית iA מאפשר ניתוח תמונה על המצלמה עצמה במקום בשרת כך שרק התמונות הטובות ביותר, כאמור, נשלחות אליו. יתרון זה יצמצם את העומס ברשת ועל השרת ויוריד את עלויות המערכת בכללותה. במקרה שלפחות 10 מצלמות רשת מחוברות למערכת, העלויות יופחתו בכ-40-50% בהשוואה למערכות המקובלות, שאינן מצוידות ביכולת בחירת הצילום הטוב ביותר.