This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מחלקת ההגנה האמריקאית פועלת לחיזוק עוצמתה בתחום הרובוטים בשדה הקרב תוך תגבור עוצמת הירי, כל זאת לאור המספרים הנמוכים של המתגייסים והביקוש הגבוה לחיילים. כעת, כאשר רובוטים קרקעיים משתתפים באימונים לצד חיילים אנושיים, הופך החזון של צבא ארה"ב על צבא של מערכות אוטונומיות למציאות החדשה.

התרגיל האחרון באש חיה, שכלל רכב קרב קרקעי בהפעלה מרחוק, המצויד במקלע אוטומטי לחלוטין, היה הפעם הראשונה בה עשה הצבא האמריקאי שימוש ברובוט קרקעי לירי בשילוב עם כוחות אנושיים במהלך תרגיל צבאי.

התרגיל הדגים את המהלך השקט יחסית שמבצע הפנטגון בהעברת הצבא לכוח שבו יהיה רוב למכונות. הפנטגון כבר משקיע משאבים רבים מזה עשרות שנים בקאדר של רובוטים צבאיים המיועדים לשלוט בשדה הקרב האווירי, הימי והקרקעי. זרוע המחקר שלו, דארפ"א – הסוכנות לפרויקטים מתקדמים בתחום הגנה – הוציאה את רוב התקציב השנתי שלה, העומד על כ-$3 מיליארד, על מימון מחקרים רובוטיים לישומים צבאיים.

קצין המודיעין לשעבר ג'ון באסט הבריטי טוען כי ההשקעה של דארפ"א ברובוטיקה ובנשק אטומטי לא רק שתהפוך מהר מאוד לנורמה בצבא ארה"ב אלא אף תחליף את החיילים, שיהפכו למיעוט בצבא תוך מספר שנים. באסט הזהיר כי "עד 2025 יהיו בצבא ארה"ב יותר רובוטים מחיילים אנושיים".

מהפיכת המיכון בצבא לא תעצור שם. לפי האסטרטגיה הרשמית של הצבא לגבי מערכות רובוטיות ואוטונומיות (RAS), בין השנים 2031-2040 יפעלו מערכות "מודעות עצמית" בשילוב מלא בתוך הכוחות, לצד אוטומציה מלאה של הלוגיסטיקה.

לפי האסטרטגיה, באותה עת יכלול הקאדר של הרובוטים בצבא "רובוטי נחיל" שיהיו בעלי יכולת מלאה של מקור אנרגיה, הרכבה עצמית ומוכנות לשירות מיידי, לצד בינה מלאכותית מתקדמת ש"תתגבר את יעילות הקרב", בפרט בלוחמה באזורים אורבניים.

לפי  mintpressnews.com, בדארפ"א עובדים גם על פיתוח "רובוטי הרג", כלומר חייל חי"ר רובוטי שיחליף את החיילים האנושיים. רבים מהרובוטים האלה פותחו על ידי חברת בוסטון דיינמיקס הממומנת על ידי דארפ"א.

אחד הרובוטים, ה-Atlas, מסוגל לקפוץ קדימה ולבצע סלטות תוך שהוא נושא מטען כבד, לנווט בשטח בתנאים קשים, להדוף התקפות מצד גורמים אנושיים ואף לפרוץ קירות. רובוט נוסף מתוצרת החברה, ה-WildCat, מסוגל לרוץ במהירויות של כ-32 קמ"ש, זאת בהשוואה לרץ אנושי מהיר שמהירותו יכולה להגיע רק לכ-25 קמ"ש.

בעזרת תקציב של למעלה מ-$700 מיליארד לשנה הקרובה, החזון של הפנטגון לגבי הצבא העתידי יהפוך רק לעניין של זמן. אך התוצאות הבלתי מתוכננות של יצור צבא אוטונומי של מכונות הרג ללא רגש, נסיון או מצפון אנושי, עלולות להיות הרסניות, כך טוען mintpressnews.com.