This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיל הנחתים האמריקאי מתנסה בטכנולוגיות חדשות במטרה להגביר מוכנות למלחמות עתידיות. ניסויים חיים מאפשרים לחיל לוודא באופן מציאותי אם מערכת מסוימת מתאימה לשדה הקרב, אומר סא"ל דן שמיט, ראש ענף הניסויים בשטח של מעבדת הלחימה של הנחתים.

בתהליך ההתנסות, השירות בחן את גודל היחידות, איך לשלב צוותים מאוישים עם בלתי מאוישים וכן בעיות ניידות, בהתחשב בכך שכוחות בעלי יכולות טקטיות ומבצעיות גבוהות יותר זוכות ליתרון.

החיל מתכונן גם ללוחמה אורבנית, אמר שמיט. צפויה עליה משמעותית בריכוזי אוכלוסיה לאורך החופים, כאשר מיליוני אזרחים יתרכזו בערי ענק בעלות מנהרות תת-קרקעיות וגורדי שחקים.

אחד הלקחים החשובים מההתנסות היה כי החייל עצמו מהווה "מנוע חדשנות אדיר", לדברי שמיט. "היצירתיות של הנחתים והצוותים הקטנים מעניקה לנו יתרון משמעותי". כאשר הם נחשפים לכלים חדשים שפותחו על ידי התעשיה ושותפות מו"פ אחרות, מרבים חיילי הנחתים למצוא דרכים יחודיות ליישם את הטכנולוגיה באופן שמביא להשלכות אסטרטגיות, הוא ציין.

לפי nationaldefensemagazine.org, תחומים נוספים בהם פעל השירות לאחרונה כוללים את התרגיל הימי הטכני המתקדם, במסגרתו פנה החיל לתעשיה כדי לפתח דרכים חדשות להעברת הנחתים מהספינה לחוף בסביבות מאתגרות.