This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מערכת הנהיגה העצמאית (AMAS) לרכבים צבאיים מתוצרת לוקהיד מרטין נסעה כ-55,000 מיילים בתוכנית הניסוי המקיפה שנערכה לה על ידי צבא ארה"ב בפורט לאונד ווד, מיזורי, ופורט בליס, טקסס. הניסוי נערך במהלך מספר מתארים בהם התבצעה נהיגה מאוישת של המשאית המובילה כשאחריה שיירה של שלוש או ארבע משאיות שנוהגו אוטונומית, אחת אחרי השנייה באמצעות מערכת AMAS מתוצרת לוקהיד מרטין.

על פי הודעת החברה, AMAS היא ערכה יישומית המכילה חיישנים, חלקי הפעלה, הגאים ובקרים שניתנים להתקנה על כל כלי צבאי הנוסע על גלגלים. המערכת מספקת יכולות התראה וניהוג חצי-עצמאיים ומאפשרת נהיגה חצי-אוטונומית בשיירה של משאיות וכלי רכב צבאיים ובכך מקטינה את מצבת כוח האדם הנדרשת להפעלת שיירת אספקה וניוד כוחות, ממעיטה את החשיפה לסיכונים של פגיעה בחיילים על ידי ירי או מטעני צד ומגדילה את היעילות בביצוע המשימות ובהפניית כוח האדם לצרכים מבצעיים.

"הניסויים נערכו על ידי חיילים מצבא ארה"ב ואנשי לוקהיד מרטין במשך מספר חודשים בשני מיקומים שונים תוך הכנסת מתארי פעילות מגוונים", כך אמרה קתלין האס, מנהלת מערכות תמרון בלוקהיד מרטין מערכות אש וטילים. "חיילים המפעילים את כלי הרכב עם מערכת AMAS מרחוק העבירו לנו מסקנות והערות מתהליכי הניסוי שביצעו למערכת ואת שביעות רצונם מהדרך בה המערכת לוקחת על עצמה את משימת הנהיגה ברכבי המשא ומפנה זמן לצרכים המבצעיים של החיילים".

הניסוי מומן על ידי מפקדת הניסויים של צבא ארה"ב (TRADOC) ונוהלה על ידי מרכז המו"פ הצבאי לטנקים ורכבים (TRADEC).