חיישנים מבוססי-צמחים יסייעו באיסוף מודיעין

sensors

This post is also available in: English (אנגלית)

מחלקת ההגנה האמריקאית מעריכה כי חיישני המודיעין המסורתיים של הצבא כבר אינם אופטימליים למשימות המורכבות והמאתגרות הניצבות בפניהם. פתרון לכך עשוי להמצא בטבע. התוכנית החדשה APT של סוכנות פיתוח טכנולוגיות ההגנה דארפ"א רואה בצמחים הנראים פשוטים ממבט ראשון את הדור הבא של כלי איסוף המודיעין. התכנית תנסה לאתר טכנולוגיות לתכנון חיישנים מבוססי-צמחים המתקיימים עצמאית בסביבתם וניתנים לניטור מרחוק באמצעות חומרה קיימת, כך מדווח darpa.mil.

המשימה היא לרתום את המנגנונים הטבעיים של הצמחים לחישה ותגובה לגירויים סביבתיים והרחבתם לאיתור נוכחות כימיקלים, פתוגנים, קרינה ואף אותות אלקטרו-מגנטיים.

תוכנית APT מכוונת לשנות את הגנום של הצמחים כדי לתכנת סוגים מסוימים אלה של מנגנוני גירוי ותגובה באופן שלא יפגע ביכולת הצמחים להמשיך לפרוח. אם התכנית תצליח, היא תספק פלטפורמת חישה חדשה המאופיינת בחמקנות, תפוצה פשוטה, עצמאות ממקורות אנרגיה.

ישומים לחיישנים כאלה יוכלו להיות רלבנטים גם מחוץ לשורות הצבא, לדוגמא לצורך זיהוי מוקשים או חומרי נפץ שהושארו בישובים אזרחיים כתוצאה מסכסוכים או שטחי אש לאימונים.

"הצמחים מכוונים מאוד לסביבתם ומגיבים באופן טבעי ופיזי לגירויים בסיסיים כמו אור וטמפרטורה, ובמקרים מסוימים גם למגע, כימיקלים, חומרי הדברה ופתוגנים", אומר בלייק בקסטין, מנהל התוכנית בדארפ"א. "טכניקות מולקולריות ומידול חדשות עשויות לאפשר תכנות מחדש של יכולות האיתור והדיווח האלה עבור מגוון רחב של גירויים, מה שיאפשר לא רק דיווחי מודיעין חדשים לחלוטין אלא גם יצמצם את הסיכון לצוות והעלויות הכרוכות בחיישנים המסורתיים".

ניסויים בעבר גרמו לירידה בכשירות הצמחים. התוכנית תנסה לשפר את הדרך בה צמחים אוספים ומחלקים את המשאבים שלהם ותמטב את כשירותם כך שהם יוכלו לפרוח למרות האינטראקציה עם חומרים מדכאים כמו חיידקים, בעלי חיים וחרקים ועוד.

התוכנית תתבסס על טכנולוגיה קיימת בתחומי הקרקע, אוויר, והחלל לניטור מרחק של הצמחים. מערכות כאלה כבר מסוגלות למדוד את הטמפרטורה, ההרכב הכימי, הרפלקטיביות וכו' של הצמחים. התוכנית לא תממן פיתוח של חומרה חדשה לצורך זה.