This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בתאונות או פיגועים שבהם נחשד כי היו מעורבים חומרים רדיואקטיביים, קשה לעתים לקבוע האם אנשים שהיו בסביבה נחשפו לקרינה ובאיזו מידה. באמצעות ניתוח טלפונים סלולאריים וחפצים אחרים שהיו במגע עם גוף האדם אפשר לדלות מידע חשוב על החשיפה הרדיואקטיבית, כפי שהדגימה תזה חדשה באוניברסיטת לונד בשוודיה.

על פי האתר של האוניברסיטה, האסונות הגרעיניים בצ'רנוביל ופוקושימה הם שתי דוגמאות לתאונות שחשפו אוכלוסיה לקרינה. "היכולת לקבוע במהירות אם מישהו נחשף לקרינה היא יתרון חשוב. במקרה של אסון בתחנת כוח, הרבה אנשים דואגים גם כשקבוצת אנשים קטנה נחשפת להיקף מדאיג של קרינה" הסבירה תרזה גבר-ברגסטראנד, רופאה ודוקטורנטית באוניברסיטת לונד.

יחד עם שותפיה למחקר, היא בחנה מספר חפצים או חומרים שנמצאים במגע קרוב עם גוף האדם ושיש להם את הפוטנציאל לספק מידע בשאלה האם נושא החפץ אכן נחשף לקרינה. בין החפצים שנבדקו היו טלפונים, שיניים וסתימות שיניים. המחקר הראה כי חלק מהחומרים החזיקו בנתונים מבטיחים, כולל המכשירים הסלולארים. הם מכילים נגדים שעשויים מתחמוצת אלומיניום שיכולה לספק מידע בנוגע לקרינה עד שש שנים אחרי עת החשיפה. במהלך הניתוח הטלפון מפורק והנגדים נבדקים באמצעות טכניקה רגישה למדידת אור, הידועה בשם הארה מואצת אופטית OSL.

"התוצאות מהטלפונים הניידים היו מבטיחות. למרות שמחקר מקיף יותר נדרש, ניתן להשתמש כבר עכשיו בטלפונים. יש לנו הסכם עם רשות בטיחות הקרינה השוודית בנוגע לניתוח מספר טלפונים במעבדת החירום שלנו כשיעלה הצורך" הסבירה תרזה גבר-ברגסטראנד.

ניתוח טלפונים וחפצים אחרים יכול להתבצע גם בהיקף רחב ודי במהירות. ניתן יהיה לקבל תוצאות בדיקה תוך שעה או שעתיים, ולהשוות אותה לבחינה הקודמת. על פי גבר-ברגסטראנד, בדיקה ראשונית של טלפון יכולה להוות כלי שימושי על מנת לקבוע מי צריך לעבור בדיקות יותר מקיפות.