This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

גודל השוק העולמי בתחום האיתור, ניטור ובטיחות קרינה הוערך ב-$3,981.78 מיליון בשנת 2020, וצפוי להגיע ל-$4,317.05 מיליון בסוף 2021, בשיעור צמיחה שנתי ממוצע של 8.75%, עד להיקף של $6,589.54 מיליון ב-2026, כך מעריך מחקר שוק של Reporterlink.

ניטור ואיתור קרינה בצורה אפקטיבית יכולים להציל חיים ולסייע לצוותי מגיבים בחירום למנוע את התפשטותם של ארועי קרינה לאסונות רחבי היקף. בארה"ב מתגברים את המאמצים להתמודד עם האיום.

המשרד להתמודדות עם נשק להשמדה המונית במחלקה לביטחון המולדת של הממשל האמריקאי העניק לחברת Smith Detection חוזה לאספקת 110 פורטלים, שערים, לניטור קרינה (RPMs). 

הפורטלים ייפרסו במעברי גבול קרקעיים בכל רחבי ארה"ב בשיתוף עם Radiation Solutions.

ה-RPM זוהי עמדת בידוק פסיבית, שמסוגלת לבדוק חומרים שעלולים להפיץ קרינה מסוכנת, כשהם עוברים את שטח הבדיקה. הפורטל מסוגל לסרוק משאיות, כלי רכב אחרים, מכולות, חבילות ואנשים.

לפי הודעת החברה, ה-RPM יספק סריקות 24/7 כל ימות השנה באופן יעיל ואפקטיבי.

המכשירים ייפרסו בשטח עד אמצע 2023.

מעוניינים ללמוד מקרוב על הדילמות והטכנולוגיות באבטחת גבול? השתתפו בארוע INNOTECH 2021 לסייבר, HLS וחדשנות באקספו תל אביב, 17-18 בנובמבר.