This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

תקשורת בין חיילים בשדה הקרב של מחר הוא נושא מדובר בצבא ארה"ב. עם זאת, נראה שיש הסכמה כללית: כולם רוצים סמארטפון. הסמארטפון כולל מגוון מאפיינים שמנהיגות הצבא מחפשת ליישם בתשתית התקשורת העתידית: ניידות, פשטות, גיוון ואמינות.

מספר יוזמות של חידוש אמצעי התקשורת בקרב, הראשונה בשנת 1997, נכשלו. הרעיון הבסיסי היה להקים מערך רדיו וצורות גל בשטח, ולהתאימם למצב על ידי הורדת תוכנה חדשה במקום להחליף חומרה יקרה.

מדובר בפתרון מסובך מדי לשימוש, המצריך מרחב רב מדי, צורך יותר מדי חשמל, חסר טווח הולם והכי גרוע – חשוף לתמרון האויב.

הצבא האמריקאי עדין שואף לספק את המקביל הפונקציונאלי של האייפון לחיילים בשטח, כפי שדווח ב-forbes.com. אתגרים ליישום הרעיון כוללים מחסור בתשתית אמינה באזורי מלחמה, תמרון הרשת על ידי האויב, פגיעות לוויני התקשורת לפריצה וכמובן הקושי בהחלפת כל ציוד התקשורת הקיים בטווח של מספר שנים.

אסטרטגיה חדשה מטרתה למנף טכנולוגית תקשורת מסחרית בכדי להתגבר על אתגרים של תקשורת בקרב.

קישוריות מושלמת ועמידות מוחלטת בפני האויב כנראה אינן בנות השגה כאשר מדובר בלחימה נגד מדינה כגון סין. למרות זאת, על ידי מגוון אפשרויות של תקשורת בין חיילים ומפקדים, ייתכן כי ניתן יהיה להבטיח קישוריות. במקום להימנע מתלות בלווין, הצבא שואף להשתמש בלווינים צבאיים ומסחריים גם יחד בכדי לאחסן קשרים גלובליים. ייתכן כי חלק מהקשרים ינותקו בזמן מלחמה, אך רובם יישארו יציבים.

הצבא שוקל לקנות שירותים ממספר מפעילי לווינים מסחריים ולייצר שכבה מוטסת של מערכות ממסר תקשורת (כנראה בלתי מאוישות).

בנוסף, השאיפה היא לנטוש צורות גל האופייניות לצבא לטובת צורות גל הנפוצות בשוק כדי להקל על האתגרים של מעבר לטכנולוגיות מסחריות. לעיתים קרובות, חידושים מסחריים נוטים להיות יותר מתקדמים מאלה של ספקים צבאיים מסורתיים, כך שהצבא ינצל את טכנולוגיות אלה איפה שניתן.

טכנולוגיות מסחריות נוטות להיות פחות עמידות מפתרונות שהצבא ניסה ליישם בעבר, אך על ידי גיוון והרחבה של אפשרויות התקשורת, מטרת הצבא היא לייצר יותר נתיבי תקשורת ולגבור על יכולת האויב לדכא אותם. בנוסף, הרצון הוא לאלץ את האויב להתקרב לנקודות תקשורת במטרה לחבל בהן.

התוצאה הסופית תהיה מערכת תקשורת שמתנהגת בדומה לסמארטפון, עם ציוד שחיילים יוכלו לסחוב ולתפעל בקלות. הגישה הזו היא נטישה משמעותית של ניסיונות העבר. היא מכירה בכוח של פתרונות מסחריים ומזהה את המגבלות איתם חיילים יצטרכו לפעול בשדה הקרב העתידי.