This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיל הים האמריקאי גילה כי הדגים בהצלחה מערכות מציאות רבודה, רשתות אלחוטיות מתקדמות וכלי רכב אוטונומיים במהלך תרגיל צבאי. אמצעים אלה היו בין למעלה מ-50 טכנולוגיות חדשות שהודגמו במהלך התמרון האמפיבי ספינה-לחוף להתנסות עם טכנולוגיות ימיות מתקדמות שהתקיים בבסיס בקליפורניה.

לפי shephardmedia.com, סדרת התרגילים התמקדה בחמש יכולות מסורתיות בתחום המבצעים האמפיביים: תמרון ספינה-לחוף, ירי, טיהור מסלולי תקיפה, שליטה ובקרה וכן לוחמת מידע.

התרגיל שילב גורמים מהתעשיה, האקדמיה, ומכון המחקר והפיתוח של חיל הים, ובוצע על ידי מאות חיילים של הנחתים, מלחים וקבלנים של משרד ההגנה. במהלך כל תרגיל אמפיבי, כלי רכב בלתי מאוישים ימיים ותת-ימיים ביצעו משימות סיור לאיסוף מודיעין על התנאים בשדה הקרב וסיפקו תמונה מדויקת עבור הלוחמים.

לפי onr.navy.mil, הודגמו מספר מערכות של הלשכה למחקר של חיל הים ומעבדת המחקר של החיל:

  • טכנולוגיית מציאות מדומה/רבודה (IR/AR) מפיתוחה של מעבדת יישום מציאות רבודה בשדה הקרב (BEMR) – טכנולוגיה מתקדמת זו משלבת מציאות מדומה ורבודה דרך השימוש במשקפות Oculus Rift.
  • יכולת ההערכה המהירה של לוחמת המוקשים (MIW RAC) – רחפן קטן בעל ארבעה רוטורים הנושא מגנטומטר רגיש ביותר וחיישנים, במטרה לאתר מוקשים ולספק נתונים בזמן אמת למכשיר אנדרואיד נישא.
  • מערכת המעקב הלווינית של הקואליציה למודעות ותגובה טקטיות (CTAR) – מערכת זו משתמשת בתמונות לווין כדי לבצע מעקב אחר אזורים נרחבים בים הפתוח. CTAR מעבדת את נתוני התמונות במטרה לייצר דוחות מפורטים על הפעילות הימית באזורים אלה של האוקינוס, ויכולה לשתף את המידע הזה עם שותפים ובני ברית.

"ההיקף הרחב של התרגיל מאפשר לחיל הים ולנחתים לקבל החלטות מושכלות לגבי הדורות הבאים של הטכנולוגיה לשימוש הלוחמים", אמר דייויד ווקר, מנהל הטכנולוגיה במשרד המחקר של חיל הים (ONR). "שילוב זה של נחתים ומלחים עם אנשי מדע וטכנולוגיה יאיץ את קצב החדשנות ויקדם אותה:"