This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

משרד היכולות המהירות של הצבא האמריקאי ((RCO שלח את פיתוח הלוחמה האלקטרונית שלו לאירופה, שם חיילים יתנסו בשימוש בו, אמר ראש ה- RCO, דאג וילטסי, ל-c4isrnet.com.

המשרד, אשר הוקם באוגוסט, נועד לספק מענה לדרישות הגדולות ביותר של הצבא האמריקאי בשאיפה להעניק יכולות חדשות בטווח של בין שנה לחמש שנים קדימה. הוא מהווה חלק מהמאמץ המקיף של הצבא לעקוף את מערך הרכש המסובך ודוחף למהלך שהוא אף מעבר לרפורמת הרכש שהוגדרה במדיניות ההגנה של הקונגרס.

בעת פתיחת המשרד, הצהירו אנשיו כי מה שיעמוד בראש סדר העדיפויות יהיה פיתוח יכולות בלוחמה אלקטרונית, מיקום, סייבר, ניווט ותזמון אשר נזנחו במבצעי לוחמה בהתקוממויות בעשר וחצי השנים האחרונות. כעת לעומת זאת, כשבצבא צופים מאבקים מול אויבים ברמה טכנולוגית גבוהה יותר על קרקע עוינת, מעוניינים להתמקד בהבטחת יכולות עדיפות על האויבים האפשריים. עד דצמבר, כבר הספיקו ב- RCO לאשר אסטרטגיה מרובת שלבים במטרה להגיע במהירות לאבטיפוס של פיתוח בתחום הלוחמה האלקטרונית.

"היה מאוד ברור שהפער האסטרטגי בלוחמה אלקטרונית היה היכולת של נאט"ו ושל השותפות האמריקאית בברית לבצע תמרון קרקעי בסביבה עוינת," וילטסי אמר. "לכן אנחנו מתמקדים ביכולת שתאפשר תנועה בסביבה כזו".

הניסוי בגרסת האבטיפוס יבוצע במהלך תרגיל "סאבר גארדיאן" ברומניה, הונגריה ובולגריה. הצבא יערוך עוד הערכה מקצועית באוקטובר ולאחר מכן יעביר את המידע אל ה-RCO לצורך החלטה האם מעבירים את הפיתוח ליחידות הנבחרות או לא.

היסוד השני באבטיפוס יחזיק גם ביכולת התקפית, הסביר וילטסי. "הכל נראה טוב מאוד," הוא הוסיף. "הדבר מוכיח שהחיילים יכולים להבין את הספקטרום האלקטרומגנטי שהם נמצאים בו, הם מנסים לשבש את המכשיר שלך, או אילו מכשירים נמצאים בסביבתך".

השלב הבא, אמר וילטסי, יתמודד עם שאלת הטמעת גרסת האבטיפוס והרכבתו על כלי רכב. "אחת השאלות שנצטרך לדעת לענות עליהן תהיה: האם הייתם יכולים לעשות זאת עם הארגונים והכוחות הקיימים שברשותכם או שצריך להגדיל את הכוחות בכדי לעשות את זה?".

יסוד בפיתוח הלוחמה האלקטרונית ישלב גם יכולת סייבר, אך ב-RCO עובדים גם עם פיקוד הסייבר של הצבא האמריקאי כדי לפתח יכולת התקפית כמו גם הגנתית, כשההתמקדות בשלב הראשון היא על הצד ההגנתי.

ה-RCO סיפק פיתרון תשתית לכוחות הסייבר וכעת הוא עובד על הגברת מודעות מצב וסביבה. אותה היכולת נמצאת כעת בשלב בחירת המקור ובקרוב תימסר לחברה כלשהי לפיתוח.

במשרד בודקים בין חמישה לשבעה פיתוחים לצרכי מיקום, נייוט ותזמון, "על מנת לראות איזה מהם נותן את הביצועים הכי טובים או איזה מהם אנחנו יכולים לשלב במהירות המרבית" אמר וילטסי. "הרעיון להוציא כמה שפחות כסף על האפשרויות כדי לקחת חלק מהן להערכה ולחזור למפקחים ולומר 'אנחנו מאמינים שאחד הפיתוחים הללו הוא זה שנרצה להתקדם איתו," הוא אמר.