This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בטיסת ניסוי שנערכה לאחרונה, הדגימה חברת Raytheon יכולת מיקום גיאוגרפי למטוס, שמבצעת מערכת ה-(ALR-69A(V, בפיתוח ראשון מסוגו בתחום מקלט התראת מכ"ם.

לפי אתר החברה, ה-AN/ALR-69A(V) הוא מקלט מכ"ם ההתראה הראשון בעולם שהוא דיגיטלי באופן מלא. המערכת מתגברת את שרידות צוותי הטיסה, מספקת מודעות מצב באמצעות חיישנים בעלויות נמוכות יותר בהשוואה למערכות אחרות, וכל זאת באמצעות שינויי תוכנה פשוטים.

"הוספת יכולת האיתור הגיאוגרפי single-ship למערכת המכ"ם משנה את הדרך בה הטייסים מבצעים את משימותיהם", מסביר פול אוברסטריט, מנהל התוכנה במערכות המוטסות ומערכות החלל ב-Raytheon. "כעת, המערכת מסוגלת לסייע בפתרונות של כיוון למטרות בד בבד עם המשך זיהוי האיומים בסביבות עמוסות בסיגנלים".

בזכות יכולות האיתור הגיאוגרפי מוצעות לצוותי האוויר יותר אפשרויות, והם יכולים להחליט האם לתמרן כדי להימנע מהאיום או לרדוף אחריו. לפני שנוספה יכולת האיתור הגיאוגרפי, צוותי האוויר קיבלו רק כיוון משוער של הגעת אותות האיום. המערכת החדשה מספקת להם כעת מידע מדויק לגבי מיקום איומים קרקעיים והנחיה מדויקת לאיתור איומים אוויריים.

המערכת מספקת יכולת איתור בעלת טווח ודיוק משופרים, זיהוי חד משמעי בסביבות עמוסות סיגנלים, הכוללים הן איומים והן סיגנלים משותפות לקואליציה ופעילות אווירית מסחרית.

המערכת מספקת כיסוי של 360 מעלות, באמצעות ארבעה מקלטי מכ"ם עצמאיים, כל אחד מכסה רביע אחד של המטוס.

הארכיטקטורה המודולרית והפתוחה מבוססת על מספר רב של רכיבים מן המדף, כך שניתן להרחיב או לשדרג את המערכת.

ה-ALR-69A(V) מותקנת במטוסי חיל האוויר האמריקאי C-130H, KC-46A ונמצאת כעת בשלבי ניסוי על ה-F-16.