This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

המחלקה האמריקאית לביטחון המולדת מתכננת להשקיע מיליון דולר בחמישה סטארט-אפים ביטחוניים במסגרת התוכנית לאבטחת האינטרנט של הדברים (IoT) במסגרת היזמות בעמק הסיליקון.

התכנית, שבמקור נפתחה להרשמה ב-2015, פותחה בכדי להעניק מימון לסטארט-אפים פרטיים שמציעים, על פי המחלקה האמריקאית לביטחון המולדת 'פתרונות לכמה מהאתגרים המורכבים ביותר שניצבים מול ארה"ב בגזרת ביטחון המולדת'.

על פי mediapost.com, המחלקה לביטחון המולדת מעוניינת במיוחד בשיפור המודעות לביטחון בעת שימוש במכשירי האינטרנט של הדברים.

התוכנית מגדירה מודעות כמערכת אבטחה שיכולה לאתר אילו אמצעים מחוברים לרשת, לאמת את הלגיטימיות של המכשירים הללו ולעדכן את המכשירים הללו באופן בטוח ומבוקר.

עבור החברות, הרישום פתוח לפיתוח שיענה על לפחות אחד משלוש האתגרים. מימון במסגרת התכנית מתחלק לארבעה שלבים, בכל אחד מוענק מימון  בגובה של 50,000-200,000 דולר.

אלו חמשת הפרוייקטים שנבחרו לעבור לשלב השני של התכנית:

  •        Whitescope- הוענקו לה 200,000 דולר לבניית שער כניסה לתקשורת אלחוטית עבור מכשירי האינטרנט של הדברים.
  •        Factom – קיבלה 199,980 דולר לאימות מכשירים אשר משתמשים בטכנולוגיית בלוקצ’יין.
  •        Ionic Security – לה הוענקו 199,800 דולר ליישום מודל מבוזר לאבטחת נתונים.
  •        M2Mi – קיבלה 200,000 דולר לתכנון פרוטוקול פתוח עבור מכשירים שמשתמשים באינטרנט של הדברים.
  •        Pulzze Systems – לה הוענקו 200,000 דולר לאיתור התחברות והתנתקות מכשירים לרשת וממנה.

במהלך מחצית השנה הקרובה, כל פרויקט ייפתח אבטיפוס עובד, שלאחר מכן יעבור הערכה על מנת לבחון אפשרות של מימון ותקצוב נוסף בשלב השלישי של התוכנית.

פרויקטים אחרים במסגרת תוכנית היזמות בעמק הסיליקון כוללים שיפור כלי טיס בלתי מאוישים קטנים וציוד לביש לכלבים בין השאר.

הפרויקט לשיפור כטב"מים קטנים שואף לשפר את ממשקי המשתמש, מערכות החיישנים ואבטחת פלטפורמות.

פרויקט הטכנולוגיות הלבישות לכלבים מיועד להשיג יכולות תיעוד, העברה, אחסון וניתוח סימני גוף חיוניים של הכלבים ובנוסף שיוכלו לשמר ולעדכן את המרכיבים בתוך המערכת שכזו. רשויות משמר הגבול האמריקאי אוספות מודיעין באמצעות הכלבים במהלך המשימות באמצעות המכשירים האלקטרונים הלבישים. הפרויקט מפתח חיישנים לבישים לכלבים ומכשירי בקרת בריאות, כאשר טכנולוגיות לבישות למדידת פרמטרים שונים של בריאות אצל בני אדם מיושמים לכלבים.