This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

גישה חדשה מוצעת לאבטחה והגנה של רשתות מידע צבאיות. הסוכנות למערכות מידע בתחום ההגנה (DISA) של מחלקת ההגנה האמריקאית, האמונה על תפעול תשתית המידע של המימשל והצבא, חתמה על הסכם רב-שנים עם חברת RedSeal לאספקת מידול רשת ופלטפורמה לדירוג סיכונים. החוזה מוערך ב-$33.8.

במסגרת מאמצי הסוכנות להפוך את הרשת של מחלקת ההגנה לגלובאלית ולהגביר את עמידותה, תשתמש הסוכנות במוצר זה כדי למדל ולנטר באופן מתמיד את תשתית האבטחה האזורית המאוחדת (JRSS), לספק נראות לחלקי הרשת, ולמדוד את רמת העמידות הכוללת כדי לספק מודעות-מצב המבוססת על הערכת סיכונים. ה-JRSS היא מערכת של ציוד המשמש לאבטחת הרשת – פיירוול, איתור ומניעת חדירות, ניתוב והעברה וירטואליים, ויכולות שונות נוספות. תשתית ה-JRSS הופכת את אבטחת הרשת למרוכזת על פי ארכיטקטורות אזורים במקום על פי ארכיטקטורות של כל בסיס צבאי או יחידה בנפרד. על פי DISA, רשת האבטחה האזורית JRSS תתמוך בסופו של דבר ב-95% מהרשת של מחלקת ההגנה.

סגנית הנשיא ומנכ"ל RedSeal קימברלי בייקר אמרה: "יחידות ה-JRSS ממוקמות במתקנים צבאיים אסטרטגיים ברחבי העולם, ויוצרות רשת מסיבית מגוונת ומבוזרת התומכת בשירותים צבאיים חיוניים. עמידותה היא עניין של ביטחון בינלאומי", על פי armytechnology.com.

משרד הגנה יספק את פלטפורמת המידול ודירוג הסיכונים של החברה לכל רשתות הצבא האמריקאי, רשתות חיל האוויר בגבול, ורשות COCOM נוספות במטרה לשפר את עמידות הרשתות.

פלטפורמת האבטחה מנתחת את הרשת ובונה באון אוטומטי מודל, המאפשר ללקוחות להבין ולנטר באופן מתמשך את הרשת שלהם. באמצעות חשיפה של שגיאות בקונפיגורציה וגילוי דרכי גישה שעלולות להפוך לפרצות, הפלטפורמה מסייעת לוודא ציות לסטנדרטים תפעוליים קיימים, רגולציה ומדיניות, כך נמסר באתר החברה.

הפלטפורמה מספקת מודיעין לפעולה המאפשר תגובה מהירה.

RedSeal היא חברה המפתחת פלטפורמות אנליטיקה וקבלת החלטות עבור ארגונים עמידים מבחינה דיגיטלית. החברה מספקת את האמצעים לכימות העמידות הדיגיטלית של הארגון.