This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

שיטה חדשנית להערכה מהירה אם שכפ"ץ של חייל ספג נזק בעת פעילות מבצעית היא פרי שיתוף פעולה בין חברת הייעוץ לתכנון טכנולוגי Plextek וסוכנות הרכש של משרד הביטחון הבריטי, DE&S.

המערכת, שנוצרה במימון יוזמת המחקר לעסקים קטנים, משתמשת בטכנולוגיית חיישנים מתחום הרכב  במטרה להודיע באופן אוטומטי לחייל (שכל שיצטרך לבצע הוא ללחוץ על כפתור) אם השכפ"ץ שלו ספג נזק נסתר במהלך הפעילות.

המערכת המיועדת לתפעול בשטח אמורה לעזור לחיילים להתמודד עם מצבים בלתי צפויים שיוצרים לחץ על השכפ"צ, כמו הצורך לרדת במהירות לקרקע בכדי לתפוס מחסה. בדרך כלל על פי הנוהל הקיים, אם ניתן לזהות סימני תקלה כלשהם על המיגון עוד בטרם היציאה למשימה – הוא מוצא משירות ונשלח מיד לסריקת רנטגן לבדיקה. אולם, סדקים קטנים בחלק הקרמי לעיתים קשים לאיתור באמצעות סריקה פשוטה בלבד, ואז לא בהכרח יעבירו את המיגון לסריקת רנטגן. מדובר כיום בתהליך יקר, לא יעיל, ושגוזל זמן ובעל השלכות לוגיסטיות רחבות.

פלקסטק השתמשה בטכנולוגיות של מערכות מיקרו-אלקטרומכניות בעוצמה נמוכה ביותר על מנת לפתח את הוכחת ההיתכנות למערכת החישה, המאופיינת בגודל ומשקל קטנים ואנרגיה נמוכה. המערכת מאתרת גלי הלם הקשורים עם יצירת סדקים בשכפ"ץ כתוצאה מפגיעה, על פי אתר החברה.

על פי BusinessWeekly, בשיא הפעילות באפגניסטאן למשל, כ-9,000 שכ"פצים הוחזרו לבריטניה לצורך סריקות רנטגן ותיקון אחרי פעולות מבצעיות. למרות שהיה מדובר בתהליך ארוך ויקר, ניתן היה לוודא שאף חייל לא קיבל ציוד בלתי תקין, בייחוד כשמדובר בפיסת ציוד הכרחית כמו שכפ"צ.

הפיתוח יוכל להעניק למשרד הביטחון הבריטי את היכולת לצמצם את העלויות של התיקון וכל התהליך בכך שיוריד את היקף סריקות הרנטגן. היות והפיתוח ניתן ליישום לכל סוג של מיגון קרמי, מדובר בטכנולוגיה בעלת פוטנציאל אדיר לשימוש גם ביחידות משטרה.

ד"ר אלד קט'ראל, ראש תחום הביטחון והאבטחה ב- Plextek אמר: "בעת שבה יש ביקורת עצומה ואילוצי תקציב המשפיעים על כוחות הביטחון, חשוב לגלות פתרונות מתקדמים לשדה הקרב, שיחסכו כסף וזמן תוך שיפור היכולות הצבאיות של אלו אשר פועלים בקו הקדמי".