This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

יכולות הבינה המלאכותית משתפרות משנה לשנה. היא יכולה לענות לשאלות, למצוא תבניות בזרם נתונים רב, ואפילו לנהוג במכוניות. כעת, חוקרים באוניברסיטת מישיגן מלמדים אותה כיצד לזהות שקרים.

ראדה מיאלקי, פרופסורית להנדסה ומדעי המחשב, ומיהאי בורזו, פרופסור זוטר להנדסת מכונות, עומדים בראש צוות אשר מפתח מערכת זיהוי שקרים ייחודית המבוססת על נתונים מהעולם האמתי על ידי חקר סרטונים אשר צולמו בבתי משפט בעת תיקים אמתיים.

אבטיפוס של התוכנה עובד על ידי ניתוח של מילים ומחוות של דובר, שלא כמו פוליגרף אשר דורש מגע פיזי עם האדם על מנת להשיג תוצאות. גם בלי מגע עם האדם – המערכת כבר מספקת תוצאות מרשימות ביותר. בניסויים הצליחה התוכנה לזהות בהצלחה הונאה ביותר מ- 75% מהמקרים, כפי שהוגדרו על ידי תוצאות המשפטים בהם נידונו אותם מקרים. בני אדם, בהשוואה, הצליחו לזהות בהצלחה בקצת יותר מ- 50% מהמקרים – אחוזים השווים פחות או יותר להטלת מטבע.

“אנשים אינם גלאי אמת מוצלחים במיוחד," אמרה מיאלקי. "זה לא מסוג הדברים שאנחנו טובים באופן טבעי בו. ישנם סימנים שבני אדם נותנים באופן טבעי כאשר הם אינם דוברים אמת, אבל אנחנו לא מספיק שמים לב כדי לקלוט אותם. אנחנו לא סופרים כמה פעמים אדם אומר "אני" או מביט מעלה. אנחנו ממוקדים ברמה גבוהה יותר של תקשורת."

החוקרים אומרים כי הם הצליחו לזהות מספר סימנים המעידים על שקר בעזרת התוכנה שפיתחו. שקרנים מזיזים את ידיהם יותר, מנסים להישמע בטוחים יותר בעצמם, וכן – באופן מפתיע למדי – נוטים להביט בעיני השואל יותר מאלו הדוברים אמת.

החוקרים עשו שימוש בטכניקת למידת מכונה על מנת לפתח את התוכנה ו"להתאמן" עם מקבץ של 120 סרטונים ממשפטים אמתיים בבתי-דין אשר כוללים עדויות מפי נאשמים ועדים. על מנת לקבוע מי מהם משקר ומי דובר אמת, הצוות השווה את העדויות עם פסקי הדין באותם משפטים.

הצוות תמלל את השמע – תמלול אשר כולל את כל המקרים בהם הדוברים השתמשו במילות מילוי דוגמת "אממ, אה" ואחרות. אז ניתח הצוות עד כמה משתמשים הדוברים במילים מסוימות וקטגוריות של מילים, כמו גם את המחוות השונות בהם הם משתמשים בעזרת סכמת קידוד סטנדרטית לאינטראקציה בינאישית.

הצוות כעת מתכנן לשלב "פרמטרים פיזיולוגיים דוגמת קצב לב, קצב נשימה ותנודות טמפרטורת הגוף, אשר ייאספו כולם באמצעות טכנולוגיית דימות תרמי שאינה פולשנית," אמר בורזו.