This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Poll Is America ready for war overseas

סקר: יותר ויותר אמריקאים נוטים לתמוך בפעולה צבאית אמריקאית ובשיגור כוחות קרקעיים נגד ארגון המדינה האסלאמית.

מספר גדל והולך של אזרחי ארה"ב מצדדים בפעולה אמריקאית נרחבת נגד ארגון הטרור המכנה עצמו "המדינה האסלאמית של עיראק וסוריה". מספר התומכים כפול ממספר המתנגדים. כך עולה מסקר שערך מכון המחקר פיו (Pew Research Center).

כ-63 אחוזים מכלל הנשאלים, המהווים מדגם מייצג של הציבור האמריקאי, תומכים כיום בפעולה צבאית נרחבת נגד הארגון, הידוע גם בכינוי דאע"ש. כ-30 אחוז מתנגדים ללחימה. אלו נתוני סקר שפורסם ב-24 בפברואר. בסקר הקודם, שנערך באוקטובר 2014, תמכו רק 57% במתקפה ואילו 33% התנגדו לה.

מאידך, "האפשרות כי חיילי ארה"ב יישלחו למשימות קרקעיות באזור עודנה שנויה בחלוקת. זאת, הגם שיותר אנשים מצדדים בכך לעומת המצב כארבעה חודשים קודם לכן," לשון הסקר.

כ-47% תומכים בשיגור כוחות קרקעיים, ואילו כארבעים ותשעה אחוז מבין הנשאלים מתנגדים לשליחת כוחות קרקע. זאת, לעומת שיעור של 39% תומכים בסקר הקודם, באוקטובר ו-55% שהתנגדו לכך.

על פי דיווח של Fierce Homeland Security, האמריקאים עודם חלוקים בדעתם ואמביוולנטי ביחס לנקיטת צעדים נגד המדינה האסלאמית. כ-49% סבורים כי פעולה צבאית של ארה"ב אינה מספקת, אולם 46% סבורים כי היא מרחיקה לכת יתר על המידה. הסקר מצביע על כך שהיחס לשאלה זו השתנה אך במעט לעומת אוקטובר.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

ארגון המדינה האסלאמית זכה לתשומת לב רבה במהלך השנה האחרונה. זאת, לאחר שהצליח לכבוש נתחים משמעותיים בעיראק ובסוריה, הרג אלפים, לרבות אזרחי המערב, והכריז על הקמת ח'ליפות אסלאמית.

כמו כן מושך אליו ארגון המדינה האסלאמית אלפי מתנדבים מכל רחבי העולם. הרשויות באירופה ובארה"ב חוששות כי הלוחמים המגיעים להצטרף לשורותיו ממדינות המערב יחזרו לבסוף לארצותיהם ויבצעו בהן פיגועי טרור.

החל באוגוסט 2014 ארה"ב והחברות בקואליציה נגד דאע"ש שהקימה משגרות מתקפות אוויריות בהיקף מוגבל נגד מאחזי הארגון וכוחותיו בעיראק – ולאחרונה גם בסוריה.

מוקדם יותר השנה, פרסם מכון ברוקינגס (Brookings Institute) סקר לפיו כשבעים אחוזים מכלל הציבור האמריקאי סבור כי המדינה האסלאמית היא האיום המשמעותי ביותר לארה"ב במזרח התיכון.

הסקר של מכון פיו נערך בקרב 1,502 נשאלים בין 18 ל-22 בפברואר. אף סקר זה מצא כי חל שינוי בגישה של הציבור האמריקאי לטרור העולמי.

כ-47% מכלל הנשאלים סבורים כי "כוח צבאי משמעותי הוא הדרך הטובה ביותר להביס את הטרור." לעומתם, 46% מטילים בכך ספק וחוששים מפני שימוש בכוח מופרז. לטענתם, הדבר מוביל לשנאה המביאה להתגברות הטרור. לפני כשנה, 57% מבין הנשאלים סברו כי שימוש בכוח מופרז מוביל לעלייה בטרור. מנגד, רק 37% סברו כי שימוש בכוח "מוחץ" הוא התשובה הטובה ביותר לטרור.

הנשאלים מתפלגים בבירור ביחסם לסוגיה על פי השתייכות מפלגתית. כ-74% מאלו המזדהים כרפובליקאים מצדדים בשימוש בכח צבאי ניכר – לעומת 57% מהם בשנה שעברה. בקרב הנשאלים התומכים במפלגה הדמוקרטית, הגישה לא השתנתה כמעט לעומת הסקר הקודם. כשלושים אחוזים מהם תומכים בשימוש בכוח מאסיבי.