This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Sun stormמסמך פנימי של FEMA, סוכנות החירום הפדרלית (Federal Emergency Management Agency) הפועלת במסגרת המשרד לבטחון המולדת (DHS), גורס כי סופת שמש, המכונה גם 'סערה גיאומגנטית', תגרום נזק – שהיקפו אינו ידוע לפי שעה – לרשת החשמל.

מיליוני אמריקאים ייקלעו למשבר חמור עקב ניתוק מרשת החשמל במהלך סופה גיאומגנטית שתתרחש עקב פליטת חלקיקים מן השמש וחדירתם למגנטוספירה של כדור הארץ. שיבוש זרם החשמל יביא לגל של הפרעות חמורות בתשתיות. כך מזהירים במשרד לבטחון המולדת.

מסמך פנימי של FEMA משנת 2012 מפרט את התגובה "למזג אוויר קיצוני מן החלל" וקובע כי לא ניתן להעריך את השפעתה של סופת שמש ואת הנזק שהיא תגרום.

על פי דיווח של The Washington Free Beacon, המסמך הפנימי של FEMA מציין את ממצאיו של מחקר משנת 2010 שערך המנהל לאוקיאנוסים ואטמוספירה (National Oceanic and Atmospheric Administration), הסוכנות הפדרלית המופקדת על ניטור סופות שמש.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

המחקר משנת 2010 כולל התראה מפני סופת שמש קיצונית, אשר עלולה להותיר "130 מיליון איש ללא חשמל למשך שנים," ולהשמיד או לשבש למעלה מ-300 שנאים שקשה מאד להחליפם.

סופות שמש חזקות אינן אירוע שגרתי אלא נדיר. שתי סופות חזקות התרחשו בשנת 1859 ובשנת 1921, כאשר השימוש בחשמל כמעט ולא היה נפוץ, לעומת ימינו-אנו.

המחקר משנת 2010 קבע כי סופת שמש עתידית שתדמה לסופה המגנטית שהתחוללה בחודש מאי 1921 עלולה לגרום לניתוק מרבית המדינות שממזרח לנהר המיסיסיפי מרשת החשמל. כמו כן ינותקו מחשמל מרבית המדינות בצפון-מערב ארה"ב.

ניתוק ממושך מרשת יהיה כרוך ללא ספק בקורבנות רבים בנפש.

עם זאת, המסמך הפנימי של FEMA חולק על תסריט האימים: ב-2011 קבעו מומחי המשרד לבטחון המולדת כי הם "אינם משוכנעים" באמיתות ההשלכות החמורות שמפרט המחקר משנת 2010.

המסמך הפנימי של FEMA מציין, עם זאת, כי מדעני ה-DHS התריעו על כך שרשת החשמל של ארה"ב עודנה פגיעה לסופה מגנטית חזקה. המדענים ציינו כי היקף הנזק שייגרם כתוצאה מסופה מגנטית מן החלל לשנאי מתח גבוה "אינו ידוע" וכי דרוש מחקר נוסף בנושא.