This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

נושאים וידיעות שהוזכרו במהדורה:

אלפי לוחמים זרים בסוריה הם בעלי דרכון אירופאי

חיישנים חדשים ומשופרים למל"טים

האקרים תוקפים רשתות בישראל

מערכת הגנה ישראלית חדשה לכלי טיס

המראה ונחיתה אוטומטית למל"טים ישראליים