This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רשתות IoT (האינטרנט של הדברים) מחברות התקני משתמש עם מכשירים ביתיים ומקצועיים, אך האתגר הנושא הוא להגיע לאיזון בין פונקציונליות ליעילות אנרגטית. כדי לפתור בעיה זו, חוקרים מאוניברסיטת RUDN הציעו להשתמש בסוג חדש של ארכיטקטורת רשת המשתמשת ברחפנים המעבדים נתונים במקום מרכזי נתונים בענן, ומאיצים את הרשת. הם קוראים לכך "מחשוב ערפל" (Fog Computing).

Ph.D. עמאר מותאנה, מנהל המרכז המדעי למידול רשתות 5G אלחוטיות באוניברסיטת RUDN, אמר: "מכשירי IoT לעתים קרובות מוגבלים במשאבים, במיוחד במונחים של כוח. לכן, האיזון בין פונקציונליות ליעילות אנרגטית חייב להגיע לפשרה עדינה. במיוחד עבור התקנים המופעלים על ידי סוללות או אלה המותקנים במקומות שקשה להגיע אליהם".

לפי חדשות Techxplore, החוקרים הציעו להשתמש ב"מחשוב ערפל מעופף" – משהו בין מחשוב ענן כאשר כל העבודה העיקרית נעשית במרכז מרוחק, ומחשוב קונבנציונלי על התקני קצה. אחסון ועיבוד נתונים בארכיטקטורות ערפל מתרחשים בשכבה נוספת בין מרכז הנתונים של הענן לבין רכיבי רשת אחרים.

רכיב נוסף במחשוב ערפל מיישם רחפנים שעוברים למקום בו יש לעבד את הנתונים, ובכך מפחיתים את זמן ההשהיה של הרשת ומשפרים את אמינות הרשת ומהירותה.

כאשר משווים מחשוב ערפל עם רשת IoT קונבנציונלית, ההשהיה הממוצעת בשני המקרים הייתה תלויה במספר צמתי הרשת, אך תמיד הייתה נמוכה יותר ברשת הרחפנים.

מותאנה סיכם באומרו: "מחשוב ערפל מעופף הוא פתרון מבטיח. הראינו את היתרונות בהשוואה לתוכניות המסורתיות. מודל חילופי הנתונים החדש מנצל את מלוא הפוטנציאל של רשת כזו; הוא עקף את מחשוב הקצה הסטטי המסורתי – הוא מפחית את ההשהיה הממוצעת".