This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיל הים האמריקאי מחפש דרכים לדעת יותר על הסביבות הימיות בהן הוא נמצא בלי לשלוח סיורים מאויישים לצורך זה. החיל בחן לאחרונה כלי שיט בלתי מאוישים חדשים בים האדום ובמפרץ הפרסי. 

ה-Saildrone Explorer, שאורכו 7 מ', מיועד לאיסוף אוטונומי של נתוני אקלים ואוקיינוס. הוא מונע על ידי אנרגיה חשמלית מהשמש ואנרגיית דחיפה מהרוח. בכוח המפרש הכלי הבלתי מאוייש נע במהירות בין 2-7mph. כלים אלה מסוגלים להפליג למרחקים ארוכים ולזמן ממושך, עד 12 חודשים למשימה עד להגעה לחוף לצורך תחזוקה.

ה-Saildrone מסוגל לתעד וידאו מעל המים ולהשתמש באלגוריתמים של למידת מכונה כדי לאתר מטרות, וזהו אחד היתרונות שבגללם הצי האמריקאי מתעניין בו. ניתן לצייד אותו בחיישנים למדידת מהירות הרוח והכיוון, טמפרטורת האוויר והלחות, מליחות ושדה מגנטי של פני האוקיינוס, ואף לצורך איתור ביו-מסה של דגים ונוכחות יונקים מתחת למים. בנובמבר הודיע החיל כי יציב את הכלים האלה בים האדום, לייד נמל עקבה הירדני.

במפרץ הפרסי ערך הצי החמישי של חיל הים האמריקאי ניסויים בסירות הרובוטיות MANTAS. קטמרנים רובוטיים אלה המצויידים הן בהנעה חשמלית מלאה ובהנעה היברידית דיזל/חשמל, מהווים פלטפורמות חיישנים לגילוי סכנות ותנועה מהירה.

ה-MANTAS מסוגל לשאת מגוון חיישנים, החל מפודי מצלמה ועד מערכות הידרו-אקוסטיות, שמאפשרות לכלי שיט אלה לאתר עצמים ולפעול בשמים, על פני הים ומתחת למים. בניסויים שערך הצי האמריקאי כלים אלה בעיקר פעלו על פי הנחיות אוטונומיות לניטור, כך מדווח popsci.com.