This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

לרחפן שמדליק אורות נראים או מפעיל מערכת כגון לידאר יש חסרון בולט: הדבר מאפשר לאויב לאתר את נוכחות הרחפן, לעיתים אף ממרחק רב. צבא ארה"ב מעוניין במערכות אוטונומיות שמסוגלות לנוע בלי להתגלות ובלי לפלוט אותות תוך ניווט בחשיכה קיצונית. הסוכנות למחקרי ביטחון מתקדמים דארפ"א חוקרת כלי רכב אוטונומיים עם ראייה תלת-מימדית שאינם פולטים אותות. הכלים האוטונומיים יוכלו לראות מבלי להיראות "בלילה, מתחת לאדמה, בקוטב הצפוני ובתנאי ערפל".

הפיתרון הנדרש יגלה איזה מידע ניתן להשיג מהכמות המינימלית ביותר של קרינה תרמית, ואז יפותחו אלגוריתמים וחיישנים פסיביים חדשים שיהפכו מידע זה לזירה תלת מימדית לניווט, כך לפי דארפ"א.

ג'ו אלטפטר, מנהלת תוכנית בדארפ"א, טוען כי "המערכות האוטונומיות הקיימות אינן יכולות לתפוס את הסביבה בלי להקרין אות כלשהו – כשהן במעמקי מערה או בחשיכה בלילה ללא ירח וכוכבים, בתנאי ערפל. בין אם מדובר בלייזר, מכ"ם או קרן אור נראית – מכל אלה אנחנו מבקשים להימנע".

"תוכנית האורות הבלתי נראים תפתח פתרונות לנקודת תורפה זו על ידי מציאת דרכים להעביר את נוכחות האור התרמי בכל סוגי הסביבות לחיישן תלת מימדי פסיבי לחלוטין, שהוא מספיק מדויק ומהיר כדי לתמוך בניווט אוטונומי", לפי הודעת דארפ"א.

לפי sociable.co, התוכנית תכלול שלושה שלבים:

  1. גילוי – כדי לקבוע אם הפליטה התרמית מכילה מספיק מידע שמאפשר תנועה אוטונומית בלילה או בתווך התת-קרקעי.
  2. אופטימיזציה – זיקוק המודלים, תכנון ניסויים והבטחת היתכנות המערכת לצורך השגת ראייה תלת מימדית הן במהירויות נמוכות (פחות מ-25 מייל לשעה) והן במהירויות גבוהות (יותר מ-25 מייל לשעה).
  3. דגמי אבטיפוס מתקדמים – לבנות לבחון מערכות הדגמה פסיביות שמסוגלות להתחרות עם חיישנים אקטיביים.