This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

בדרך כלל, כשחושבים על חיישנים מתייחסים למכשירים פיזיים שקולטים ומגיבים לאותות אלקטרו-מגנטיים – מחיישנים יומיומיים בסמארטפון ובמכשירים הביתיים המחוברים ועד לחיישנים מתקדמים יותר בבניינים, מכוניות, מטוסים ומערכות חלל. אין חיישנים פיזיים שיכולים לעקוב באופן מתמשך וגלובלי אחרי הפרעות מעל שטח כדור הארץ. אבל האטמוספירה עצמה עשויה להציע יכולת חישה כזאת אם ניתן יהיה להבין אותה.

למטרה זו, הכריזה לאחרונה דארפ"א, הסוכנות האמריקאית למחקר ביטחוני מתקדם, על תוכנית AtmoSense – האטמוספירה כחיישן, שנועדה להבין את היסודות של הפצת אנרגיה מהקרקע ליונוספירה כדי לקבוע האם האטמוספירה יכולה לשמש כחיישן, כך לפי darpa.mil.

אבל כסוכנות של מחלקת ההגנה האמריקאית, יתכן שהמחקר של דארפ"א יכול לשמש גם למטרות צבאיות, כך מציעים ב-thenationalinterest.org, בטענה שכארגון מחקר צבאי, סביר להניח שתחום עניין זה של דארפ"א יהיה בעל ישומים צבאיים. לדוגמא, ניסויי נשק גרעיני, פיצוצי חומר נפץ או ירי ארטילרי משאירים גם הם "טביעות אצבע" באטמוספירה שמעוניינים לעקוב אחריהן.

דארפ"א מחפשת מדענים בתחום האטמוספירה לפיתוח דרכים למדידת שינויים באטמוספירה, כמו לחץ, נפח, דחיסות וטמפרטורה. "מעבר למשתנים אטמוספיריים בסיסיים אלה, המזוספירה והיונוספירה התחתונה מספקות הזדמנויות אלקטרו-מגנטיות למדידה הודות לאופי הטעון שלהן", לפי הסוכנות.

דארפ"א מעוניינת גם לסנן רעשי רקע שמאפילים על טביעות אצבע אטמוספיריות אלה.