This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

עלינו לעבור מאסטרטגיות "הגנה עמוקה" לשילוב אסטרטגיות "עמידות עמוקה", המציע אסטרטגיה חדשה להגנת סייבר, שמציבה שכבות רבות של בקרת אבטחה בכל שלבי המערכת, כולל כפילויות, על מנת למנוע התקפות סייבר.

דרכי הפעולה האלו מיושמות על ידי חברת BAE וכוללות חמישה עקרונות שמעניקים מימדים חדשים של תכנון ומספקים בסיס ל"עמידות עמוקה", המבטיחה עמידות סייבר במקום מוגנות סייבר:

הכנה – זהו את איומי הסייבר הרלוונטיים ואת וקטורי התקיפה, הבינו את ההשלכות של התקפת סייבר ונתחו את נתיבי התקיפה.

מניעה – הקשיחו את סביבת המערכת באמצעות הנהלים המקובלים לאבטחת סייבר.

איתור – יש לנטר את המערכת וסביבת ההפעלה שלה לאיתור סימני חדירה.

תגובה – נדרשת תגובה דינמית להתקפות הסייבר כדי לצמצם או לחסל השלכות תקיפה.

התאוששות – תקנו באופן אוטונומי את הנזקים מהתקפת הסייבר כדי להבטיח המשכיות פעולה.

היישום של חשיבה התקפית על מנת לפתור בעיות הגנתיות מתפרס מעבר לתהליכים הנדסיים של עמידות עמוקה, והוא מהווה למעשה את ההבדל בין פלטפורמות מוגנות סייבר לבין פלטפורמות עמידות סייבר. יצירת יכולות כאשר לוקחים בחשבון את היריב מתבססת על מודיעין איומים, ניתוח וקטורי תקיפה, ארכיטקטורות הגנתיות ומודלים של תקיפה שמתארים את איומי האויב בסביבה האופרטיבית של הפלטפורמה.

מעוניינים לצלול אל תוך עולם העתידנות הטכנולוגית? – הירשמו לINNOTECH 2023, הכנס והתערוכה הבינלאומיים לסייבר, HLS וחדשנות באקספו תל אביב ב29-30 במרץ.

מעוניינים בחסות / ביתן תצוגה בתערוכת ה-INNOTECH 2023? לחצו כאן לפרטים!